Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development

Job Description

1. Tham gia quá trình xây dựng sản phẩm Bất động sản: nghiên cứu thị trường, xây dựng sản phẩm, tính toán tổng mức đầu tư và báo cáo hiệu quả dự án tới Ban Lãnh đạo.

2. Thẩm định các tính toán, phân tích và bảo vệ giá vốn sản phẩm (các dự án golf, đô thị, nghỉ dưỡng....); Làm việc với các Sở Ban Ngành và tư vấn định giá trong quá trình xác định tiền sử dụng đất của các dự án.

3. Thẩm định các định giá các bất động sản của công ty, thẩm định các nghiên cứu các cơ hội M&A các dự án bất động sản, báo cáo đánh giá tới Ban Lãnh đạo và xây dựng các phương án đầu tư BT, BOT…

4. Phối hợp với các Phòng, Ban khác để thực hiện các công việc theo phân công:

 • Công việc chuyên môn trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.
 • Làm việc với các đối tác tư vấn trong giai đoạn phát triển dự án. 

5. Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo liên quan đến đầu tư dự án.

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành: Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Thẩm định giá…
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp khá, tương đương TOEIC 450 trở lên
 • Tin học: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng word, excel, powerpoint. 

2. Kinh nghiệm:

 • Kinh nghiệm chuyên môn: Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm thẩm định giá, tư vấn đầu tư, tài chính ngân hàng
 • Kinh nghiệm quản lý: không yêu cầu

3. Kiến thức:
- Kiến thức chung:

 • Am hiểu tổ chức: Hiểu biết về mô hình TNH và các Đơn vị thành viên và định hướng kinh doanh của công ty
 • Am hiểu về lĩnh vực khách sạn: Hiểu biết về đặc thù kinh doanh, đầu tư khách sạn, chuỗi khách sạn, nghỉ dưỡng
 • Am hiểu về lĩnh vực ngành/nghề đang cung cấp: Có kiến thức về đầu tư dự án, ưu tiên có kiến thức về đầu tư bất động sản, bất động sản nghỉ dưỡng

- Kiến thức chuyên môn:

 • Am hiểu về sản phẩm dịch vụ: Hiểu biết về các công cụ phân tích, tính toán hiệu quả đầu tư
 • Am hiểu về chính sách/quy định/ quy trình trong đơn vị: Am hiểu về quy trình, thủ tục đầu tư, pháp lý dự án, thẩm định giá, đấu giá, đấu thầu.

4. Năng lực:
- Năng lực hành vi/Thái độ:

 •  Tinh thần trách nhiệm
 •  Liêm chính trong công việc

- Năng lực chung:

 •  Khả năng xây dựng mối quan hệ
 •  Khả năng giao tiếp và truyền thông
 •  Khả năng tư duy chiến lược

- Năng lực quản lý/lãnh đạo:

 •  Khả năng lập kế hoạch và tổ chức
 •  Khả năng đánh giá và ra quyết định

- Năng lực chuyên môn:

 •  Khả năng phân tích và định lượng
 •  Khả năng đàm phán
 •  Khả năng nắm bắt thông tin về đối thủ cạnh tranh

5. Các yêu cầu khác: Chịu được áp lực cao trong công việc

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Kỹ sư hồ sơ thanh quyết toán (Làm việc tại các tỉnh; dự án dân dụng, khách sạn, xử lý nước thải) - Tổng thầu TNCons - 1N215

Location: Ha Noi, Nghe An, DakLak Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

Giám đốc Phát triển dự án - TNH - 2R078

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

Chuyên viên chính Quản lý đầu tư - TNH - 2R077

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

Chuyên viên cao cấp Phát triển dự án - TNH - 2R075

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

Chuyên viên cao cấp Quản trị hệ thống Unix và tủ đĩa - MSBIT BU - DXK - 1F199

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

Giám đốc Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Nhà nước - SOE - MSB - 1M231

Location: Ha Noi Salary: 25 Tr - 35 Tr VND Expired Date: 30/06/2022

CVCC Ứng dụng vệ tinh thẻ - MSB Core Banking - DXN - 1I165

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

CVC Ứng dụng vệ tinh khác - MSB Core Banking - DXN - 1I164

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

Chuyên viên tác nghiệp Định chế tài chính - KVH - MSB - 1I163

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

Giám đốc Quản trị tham số - KVH - MSB - 1I161

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.