Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Laptop
  • Insurance
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

1. Xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động nghiên cứu và phân tích thị trường các dự án của TNG
- Thu thập số liệu thống kê về thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh như: Nắm bắt giá bán/các chương trình khuyến mại/các chính sách bán hàng; Khảo sát thị trường trực tiếp tại dự án (giá bán thực tế, nhu cầu khách hàng,...);
- Thực hiện việc phân tích, xử lý số liệu để đưa ra các so sánh, xu hướng, insight....

2. Triển khai các báo cáo định kỳ để cập nhật thông tin thị trường bất động sản hoặc theo yêu cầu của BLĐ
- Các báo cáo tổng hợp thị trường theo Quý, Năm;
- Các báo cáo dự báo thị trường;
- Theo dõi, phân tích báo cáo của các đơn vị tư vấn trên thị trường
- Quản lý và cập nhật dữ liệu thị trường

3. Thẩm định và đề xuất điều chỉnh giá các dự án bất động sản của TNG theo xu hướng thị trường và mục tiêu bán hàng của HĐQT/ TGĐ4. Các nhiệm vụ khác theo phân công của QLTT

4. Các nhiệm vụ khác theo phân công của QLTT

Job Requirement

1. Trình độ:
- Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Kinh doanh, Tài chính hoặc các chuyên ngành liên quan
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp tương đương TOEIC 500
- Tin học: Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng: Có khả năng phân tích và xử lý số liệu trên excel tốt, Có khả năng làm báo cáo bằng powerpoint, words....

2. Kinh nghiệm:
- Kinh nghiệm chuyên môn: Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu thị trường tại các công ty về bất động sản, tư vấn nước ngoài….
- Kinh nghiệm quản lý: Không yêu cầu

3. Kiến thức:
- Kiến thức chung:
+ Am hiểu về tổ chức: Am hiểu về mô hình, cơ cấu tổ chức công ty hoạt động trong lĩnh vực bất động sản.
+ Am hiểu lĩnh vực ngành nghề đang cung cấp: Có kiến thức về quy trình tổ chức thực hiện nghiên cứu thị trường.
- Kiến thức chuyên môn: Có kiến thức về nghiên cứu thị trường

4. Năng lực (Kĩ năng/Khả năng):
- Năng lực hành vi/Thái độ:
+ Tinh thần trách nhiệm
- Năng lực chung:
+ Khả năng chủ động trong công việc
+ Khả năng lập kế hoạch và tổ chức triển khai hoạt động nghiên cứu thị trường
- Năng lực chuyên môn:
+ Khả năng thu thập thông tin nghiên cứu
+ Khả năng phân tích và xử lý số liệu để đưa ra các đề xuất
+ Khả năng lập và viết báo cáo nghiên cứu 

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Giao dịch viên - RB - MSB - 1O128

Location: Ha Noi Salary: 8 Tr - 15 Tr VND Expired Date: 06/11/2022

CVCC/GĐ Phân tích tín dụng KH Doanh nghiệp - QLRR - MSB - 1I205

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 06/11/2022

CVC/CVCC Tín Dụng - MSB Core Banking - DXK - 1I196

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 06/11/2022

CVC/CVCC Kế toán - MSB Core Banking - DXK - 1I195

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 06/11/2022

CVC/CVCC Quản trị Nghiệp vụ Tín dụng - KVH - MSB - 1I200

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 06/11/2022

CVC/CVCC Quản trị Tham Số - KVH - MSB - 1I199

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 06/11/2022

CV Tác nghiệp tín dụng - KVH - MSB - 1I197

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 06/11/2022

CVC/CVCC Phát triển Khách hàng - FCCOM - 1B132

Location: Ha Noi Salary: 15 Tr - 18 Tr VND Expired Date: 05/11/2022

CVCC Quản trị tài chính (Công ty CP Tài chính FCCOM) - FCCOM - 1B131

Location: Ha Noi Salary: 15 Tr - 18 Tr VND Expired Date: 05/11/2022

Chuyên viên Hỗ trợ Quan hệ KHDN Vốn đầu tư nước ngoài (FDI) - EB - MSB - 1P195

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 05/11/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.