Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Tư vấn pháp luật:

 • Tư vấn, tham mưu về các nội dung: (i) Vấn đề pháp lý liên quan đến tổ chức, quản lý và hoạt động kinh doanh Bất Động sản của TNH; (ii) Các rủi ro và phương án hạn chế rủi ro
 • Phân tích sự việc, đánh giá ưu nhược điểm và đưa ra giải pháp

2. Rà soát hợp đồng, văn bản:

 • Rà soát, soạn thảo các ủy quyền nội bộ TNH và các ủy quyền của các pháp nhân đại diện cho khách sạn SOJO.
 • Rà soát các văn bản gửi khách hàng/đối tác/nhà cung cấp của TNH.
 • Tư vấn pháp lý các vấn đề phát sinh trong hoạt động vận hành, kinh doanh và các tranh chấp tiền tố tụng đơn giản.
 • Rà soát pháp lý các giao dịch mua bán, sát nhập M&A và PTDA.
 • Phối hợp cùng Bộ phận Tố tụng của Tập đoàn thực hiện các thủ tục tố tụng tại Tòa án, Trọng tài thương mại có thẩm quyền và các cơ quan để việc giải quyết tranh chấp

3. Phân tích, tổng hợp, đánh giá và quản lý tính pháp lý của các dự án và đề xuất các nội dung liên quan để thực hiện/hoàn thiện các hồ sơ pháp lý theo tiến độ chung và tiến độ bán hàng.

4. Làm việc với cơ quan nhà nước và với các khách hàng liên quan để giải quyết khiếu nại, tố cáo của khách hàng; Hỗ trợ tham gia các quá trình tố tụng trọng tài hoặc toà án để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của TNH.

5. Thực hiện các công việc liên quan đến các đối tác hợp tác của công ty bao gồm soạn thảo/đàm phám/theo dõi/quản lý các hợp đồng/thỏa thuận liên quan với đối tác như ngân hàng, nhà phân phối, các đối tác liên quan đến hợp tác…

6. Thực hiện các công việc khác theo phân công.

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Luật.
 • Ngoại ngữ: Tối thiểu TOEIC 450 hoặc tương đương
 • Tin học: Thành thạo tin học văn phòng

2. Kinh nghiệm:

 • Kinh nghiệm chuyên môn: Tối thiểu 03 năm làm việc liên quan trực tiếp đến pháp lý như công ty/văn phòng luật hoặc pháp lý tại các công ty

3. Kiến thức:
- Kiến thức chung:

 • Am hiểu tổ chức: Hiểu biết về cách thức tổ chức. vận hành của một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực BĐS
 • Am hiểu về lĩnh vực ngành/nghề đang cung cấp: Am hiểu hệ thống pháp luật Việt Nam, đặc biệt về pháp luật dân sự, đất đai, bất động sản, doanh nghiệp, đầu tư

- Kiến thức chuyên môn:

 • Am hiểu về sản phẩm dịch vụ:  Hiểu biết về các loại hình sản phẩm của công ty (chung cư/liền kề...)
 • Am hiểu về chính sách/quy định/ quy trình trong đơn vị: Hiểu biết về các chính sách/chương trình/quy trình của công ty

4. Kỹ năng/Khả năng:

 • Năng lực hành vi/Thái độ: Tinh thần trách nhiệm, Liêm chính trong công việc
 • Năng lực chung: Khả năng tư duy logic; Khả năng giao tiếp truyền thông; Khả năng thiết lập các mối quan hệ 
 • Năng lực quản lý/lãnh đạo: Khả năng đánh giá và ra quyết định; Khả năng giải quyết vấn đề
 • Năng lực chuyên môn: Khả năng đàm phán; Khả năng phân tích và định lượng

5. Các yêu cầu khác: Cẩn trọng, chuyên nghiệp.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên chính Kiểm soát chất lượng dịch vụ - TNH - 3C138

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 15/12/2022

CVCC Dịch thuật Pháp lý - PLTT - MSB - 3B326

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 15/12/2022

[SJ5] Nhân viên Buồng phòng - SJ - 2R113

Location: Ha Noi, Nam Dinh Salary: Competitive Expired Date: 12/02/2023

CVC/CVCC Kiểm soát tuân thủ Tín dụng - PLTT - MSB - 3B325

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 07/12/2022

CVC/CVCC Tư vấn pháp lý Ngân hàng Doanh nghiệp - PLTT - MSB - 3B324

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 07/12/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.