Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Laptop
  • Insurance
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

1. Thiết kế ứng dụng
- Phối hợp với BA để đánh giá yêu cầu và tư vấn giải pháp cho khách hàng
- Xây dựng tài liệu thiết kế và kiến trúc
- Phối hợp với các bộ phận khác để đánh giá các vấn đề liên quan đến bảo mật, tuân thủ, an toàn, an nính và performance của hệ thống ứng dụng.

2. Phát triển ứng dụng
- Trực tiếp phát triển/ lập trình phần mềm theo yêu cầu và thiết kế
- Rà soát code
- Phối hợp với cac đối tác khác nếu có, đảm bảo việc đồng nhất trong lập trình phần mềm.
- Làm việc trực tiếp về kỹ thuật với các bên thứ 3 trong kêt nối và tích hợp.

3. Kiểm thử hệ thống:
- Thực hiện Unit Test
- Tham gia test SIT
- Hỗ trợ nghiệp vụ Test UAT4. Tham gia Xây dựng kế hoạch phòng
- Tham gia xây dựng kế hoạch của phòng về ngân sách, dự án, nguồn lực, công nghệ mới
- Tham mưu tư vấn cho trưởng phòng các lĩnh vực áp dụng công nghệ mới.

5. Tham gia xây dựng quy trình quy định hướng dẫn
- Tham gia xây dựng quy trình phát triển phần mềm
- Xây dựng các tài liệu về chuẩn công nghệ áp dụng cho gia công phần mềm tại FCCom.

Job Requirement

1. Trình độ:
- Học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT
- Ngoại ngữ: Trình độ A2

2. Kinh nghiệm:
- Kinh nghiệm chuyên môn: Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm 

3. Kiến thức:
- Kiến thức chung:
  + Hiểu biết về các quy trình phát triển phần mềm; Các công cụ quản trị dự án, phân tích yêu cầu, kiểm thử nghiệm thu
  + Hiểu biết về quy trình nghiệp vụ tài chính/ngân hàng
- Kiến thức chuyên môn:
 + Kinh nghiệm phân tích các yêu cầu phát triển các hệ thống ứng dụng chuyên về tài chính ngân hàng
 + Am hiểu sản phẩm, nghiệp vụ tín dụng. 

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

[DI3] Junior/ Senior Business Analyst - MSB IT BU - DXA - 1Y457

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 13/11/2022

[DI3] Senior Frontend Developer - MSB - DXD - 1Y442

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 01/11/2022

[DI3] Senior Java Developer - MSB - DXD - 1Y441

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 01/11/2022

[DI3] Senior Frontend Developer (Angular) - MSB IT BU - DXD - 1Y437

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 26/10/2022

CV/CVC IT Helpdesk/IT Support - KVH - MSB - 1I198

Location: Ho Chi Minh Salary: 9 Tr - 12 Tr VND Expired Date: 06/11/2022

Technical Lead - MSBIT BU - DXK - 1F228

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 29/10/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.