Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Kế hoạch:

 • Lập và thực hiện kế hoạch/Checklist công việc trong phạm vi trách nhiệm được giao đảm bảo bao quát toàn bộ công việc.
 • Định kỳ tự đánh giá kết quả công việc và báo cáo cán bộ lao động, đưa ra các ý tưởng, đề xuất cải tiến,… để nâng cao hiệu quả công việc. 

2. Xây dựng tài liệu:

 • Nghiên cứu các tài liệu mẫu của tập doàn để tìm hiểu nội dung, cách viết
 • Trao đổi với các phòng/ ban trong công ty để tìm hiểu quy trình thực tế của các phòng/ ban, dự án
 • Xây dựng workflow, thực hiện viết tài liệu: quy trình, quy định, biểu mẫu

3. Kiểm soát Quy trình & Chất lượng:

 • Thực hiện đánh giá việc triển khai công việc dự án có tuân thủ quy trình, quy định và tiêu chuẩn chất lượng không.
 • Thực hiện việc đào tạo, tư vấn hướng dẫn các phòng/ ban, dự án về quy trình, quy định thực hiện công việc/ dự án.
 • Kiểm tra việc tuân thủ quy trình, quy định tại các nhóm thực hiện dự án, phát hiện và phản ánh kịp thời các vi phạm ghi nhận tới Lãnh đạo cấp trên.
 • Hậu kiểm kết quả tổng kiểm tra nội bộ đã thực hiện, đảm bảo tính chính xác, trung thực.
 • Theo dõi & tổng hợp tình hình vi phạm của các nhóm thực hiện dự án và phối hợp với các phòng/ ban liên quan xử lý các CBNV có liên quan đến vụ việc.
 • Tổng hợp báo cáo lỗi kiểm tra/thanh tra (nếu có)  hàng tuần & tháng.

4. Quản trị rủi ro:

 • Phát hiện nhận diện được các rủi ro có thể phát sinh trong qua trình kiểm tra kiểm soát tại các cơ sở.
 • Báo cáo Lãnh đạo & đề xuất xử lý (nếu có)

5. Đào tạo: Tham gia đầy đủ các khóa đào tạo, chủ động tìm hiểu và học hỏi từ Cán bộ lao động, đồng nghiệp, từ các chương trình đào tạo để trau dồi kiến thức và kỹ năng để đạt kết quả công việc được yêu cầu.

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Luật, Công nghệ thông tin hoặc các chuyên ngành liên quan đến quản lý quy trình, quản lý chất lượng
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp tương đương TOEIC 300 trở lên
 • Tin học: Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng.

2. Kinh nghiệm: Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm, trong đó có ít nhất 1 năm trong công tác Thanh tra & Kiểm soát chất lượng. 1 hoặc nhiều năm trong công tác xây dựng, soạn thảo quy trình, quy định, biểu mẫu tài liệu cho công ty.

3. Kiến thức:

- Kiến thức chung:

 • Am hiểu về tổ chức: Hiểu biết về mô hình, cơ cấu tổ chức chung công ty
 • Am hiểu lĩnh vực ngành nghề: Hiểu biết về các lĩnh vực Quản lý quy trình , chất lượng và các quy định Pháp luật liên quan.

- Kiến thức chuyên môn: Có kiến thức về quản lý Hệ thống & kiến thức về Quy trình và Chất lượng hệ thống CNTT, hệ thống  phần mềm. Có kiến thức về  phương pháp hướng dẫn thực hiện quy trình, phương pháp tổ chức kiểm tra, kiểm soát tuân thủ quy định, quy trình.

4. Năng lực (Kĩ năng/Khả năng):

- Năng lực hành vi/Thái độ: Tinh thần trách nhiệm

- Năng lực chung:

 • Khả năng chủ động trong công việc
 • Khả năng giao tiếp

- Năng lực quản lý, lập kế hoạch: Khả năng lập kế hoạch công việc hàng ngày, tuần, tháng, quý

- Năng lực chuyên môn:

 • Khả năng đánh giá vấn đề
 • Kỹ năng viết tài liệu, văn bản quy định

5. Các yêu cầu khác: Có văn hóa & kỹ năng hành xử

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

CVCC Nguồn vốn - Ban nguồn vốn - TNG Realty - 2U114

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

CVCC Quản lý ý tưởng - Ban Quản lý và Phát triển sản phẩm - TNG Realty - 2U110

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

CVCC Quản lý hiệu suất - Phòng Quản lý hiệu suất - TNG Realty - 2U113

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

CVCC Quản lý sản phẩm - TNG Realty - 2U112

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

CVCC Phát triển sản phẩm - TNG Realty - 2U111

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

CVCC Đánh giá dự án và Quản lý đối tác vận hành - TNG Realty - 2U109

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

CVCC Kế toán - Ban Kế toán - TNG Realty - 2U108

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

CVCC Giải phóng mặt bằng - TNG Realty - TNG Realty - 2U107

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh, Can Tho Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

CVCC Phát triển dự án - TNG Realty - 2U105

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

Chuyên viên chính Quản lý vận hành tòa nhà Văn phòng và trung tâm thương mại - Công ty TNPM - TNS - 1N218

Location: Ha Noi Salary: 12 Tr - 17 Tr VND Expired Date: 21/07/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.