Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách thuê và khách đến giao dịch tại Tòa nhà; Đảm bảo tất cả các yêu cầu cần thiết của khách hàng  được giải quyết một cách kịp thời và tích cực; Ghi nhận toàn bộ các phàn nàn của Khách hàng, giải quyết một cách nhanh chóng và hiệu quả; Đảm bảo tất cả các Khách hàng phải thực hiện đúng nghĩa vụ trong hợp đồng thuế;

2. Phối hợp với bộ phận Bán hàng đảm bảo chất lượng Vận hành đối với các phần cho thuê của tòa nhà & phối hợp duy trì  khách thuê đạt công suất cao.

3. Tiến hành các công việc cần thiết để quản lý Tòa nhà theo chức năng; Thiết lập hệ thống thông tin liên lạc với các tất cả các Trưởng Bộ phận, đồng nghiệp và đối tác kinh doanh khác; Tổ chức các cuộc kiểm tra định kỳ hàng tuần, hàng tháng đảm bảo các thiết bị trong Tòa nhà luôn trong trạng thái hoạt động an toàn cao nhất.

4. Theo dõi việc thực hiện ngân sách hàng năm đảm bảo hoạt động vận hành tòa nhà; Đảm bảo các báo cáo về tài chính hàng tháng, quý, năm được trình cho chủ đầu tư đúng thời hạn; 

5. Tham gia các cuộc họp hàng tuần, hàng tháng và theo dõi các công việc cần phải giải quyết; Đề xuất làm mới các quy trình hoạt động khi cần; Luôn duy trì và ghi nhận tất cả các sự việc có liên quan đến bảo hiểm trong Tòa nhà; Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc BQL VH VP & TTTM 

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành các Chuyên ngành Quản trị NNL, QTKD, Kinh tế, Ngoại ngữ hoặc các ngành có liên quan
 • Ngoại ngữ: Thành thạo tiếng Anh, tương đương TOEIC 350 điểm
 • Tin học: Thành thạo tin học văn phòng

2. Kinh nghiệm:

 • Kinh nghiệm chuyên môn: Tối thiểu 3 năm trong lĩnh vực quản lý vận hành tòa nhà;

3. Kiến thức: Am hiểu quy trình/quy định, hoạt động quản lý vận hành tòa nhà; Có khả năng đàm phán, thuyết phục khách hàng và giải quyết vấn đề liên quan đến vận hành tòa nhà

4. Năng lực: 
- Năng lực hành vi/Thái độ:

 • Tinh thần trách nhiệm

- Năng lực chung:

 • Tư duy logic;
 • Khả năng giao tiếp và truyền thông;

- Năng lực quản lý/lãnh đạo:

 • Khả năng lập kế hoạch và tổ chức
 • Khả năng đánh giá vấn đề
 • Khả năng giải quyết vấn đề

5. Các yêu cầu khác: Ngoại hình tốt, tác phong chuyên nghiệp

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Giám sát vùng cây xanh - TNSC - 2X032

Location: Ha Noi Salary: 12 Tr - 15 Tr VND Expired Date: 31/07/2022

Giám sát vệ sinh - TNSC - 2X031

Location: Ha Noi Salary: 7 Tr - 9 Tr VND Expired Date: 31/07/2022

Chuyên viên chính Quản lý chất lượng dịch vụ - Công ty TNS Holdings - 1N219

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/07/2022

CVCC/Chuyên gia Phát triển Chuỗi và Đối tác (Khách hàng doanh nghiệp) - EB - MSB - 1P161

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

Chuyên viên Hỗ trợ quan hệ khách hàng doanh nghiệp (ARM) - EB - MSB - 1P160

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 31/07/2022

Chuyên viên chính Trải nghiệm khách hàng - TNH - 3C091

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

Giám đốc Trung tâm khách hàng cá nhân - RB - MSB - 2Y038

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 20/07/2022

Chuyên viên Bán hàng qua điện thoại - RB - MSB - 1T241

Location: Ha Noi Salary: 7 Tr - 11 Tr VND Expired Date: 16/07/2022

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Kinh doanh - RB - MSB - 1T239

Location: Ha Noi Salary: 8 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 16/07/2022

Nhân viên Lễ tân - TNSP - 2X028

Location: Ha Noi Salary: 6 Tr - 8 Tr VND Expired Date: 04/07/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.