Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Cài đặt, cấu hình, nâng cấp, theo dõi và bảo trì Hệ Quản trị CSDL Oracle, MSSQL, MySQL
 • Xử lý và khắc phục các sự cố liên quan đến CSDL
 • Theo dõi và tối ưu hóa hiệu năng của CSDL
 • Xây dựng và thiết kế các vấn đề bảo mật CSDL, quản lý quyền và cấp quyền truy xuất dữ liệu, và các vấn đề liên quan đến mã hóa dữ liệu
 • Thực hiện sao lưu, và phục hồi CSDL
 • Xây dựng và vận hành hệ thống Oracle RAC
 • Cài đặt & quản trị hệ thống dự phòng Oracle Dataguard, SQL Always-on, đảm bảo tính sẵn sàng cao, an toàn, và tính toàn vẹn của CSDL
 • Cung cấp báo cáo theo dõi các CSDL theo định kỳ
 • Hỗ trợ các phòng ban khác kiểm tra hệ thống, backup, restore dữ liệu & các công việc liên quan đến CSDL

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học chính quy các ngành kỹ thuật, lĩnh vực CNTT, ĐTVT
 • Tiếng Anh: Khả năng đọc hiểu tài liệu chuyên ngành một cách thông thạo.
 • Có kinh nghiệm làm việc với CSDL Oracle, Oracle RAC, DataGuard và các công nghệ liên quan khác đến CSDL Oracle
 • Có kinh nghiệm quản trị những CSDL thông dụng khác như SQL Server, MySQL,...
 • Có khả năng phân tích và xử lý các lỗi liên quan đến CSDL
 • Biết lập trình trong CSDL: viết procedure, lệnh SQL nâng cao, job, ...
 • Kiến thức cơ bản về hệ điều hành AIX, Linux, Window, viết shell script để phục vụ cho việc cài đặt, theo dõi, nâng cấp và xử lý sự cố CSDL
 • Có khả năng xây dựng các giải pháp High Availability cho CSDL
 • Có các chứng chỉ về quản trị CSDL như Oracle OCA/OCP/Microsoft MCSD... là một lợi thế

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Đại diện Đơn vị kinh doanh Back-end - MSB DF - DXN - 1M272

Location: Ha Noi Salary: 25 Tr - 35 Tr VND Expired Date: 31/07/2022

Chuyên viên cao cấp Triển khai Back-end - MSB DF - DXN - 1M271

Location: Ha Noi Salary: 25 Tr - 35 Tr VND Expired Date: 31/07/2022

CVCC Tiền gửi - DA Core Banking - MSB Core Banking - DXN - 1I173

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

CVCC Kiểm soát sau định giá - QLRR - MSB - 1I172

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 31/07/2022

CVCC MKT Phân khúc khách hàng Chủ doanh nghiệp - MKT - MSB - 1Y387

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

Giám đốc Quản lý sản phẩm KHDN (LC/Bảo lãnh) - MSB DF - DXN - 1Y386

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

Giám đốc kỹ thuật - Engineering lead - MSB DF - DXK - 1Y385

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 31/07/2022

CTV Kế toán Chi tiêu Hà Nội - QLTC - MSB - 3B228

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 31/07/2022

Chuyên viên chính Kế toán Chi tiêu Hà Nội - QLTC - MSB - 3B227

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 31/07/2022

Chuyên viên Kế toán Chi tiêu Hà Nội - QLTC - MSB - 3B226

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 31/07/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.