Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Laptop
  • Insurance
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

1. Vận hành hạ tầng mạng và bảo mật
- Thực hiện thay đổi cấu hình hạ tầng mạng và bảo mật khi được phê duyệt
- Tham gia xây dựng quy trình, hướng dẫn công việc phục vụ công tác quản trị & vận hành hệ thống mạng và bảo mật. Định kỳ rà soát hiệu quả và cải tiến quy trình để nâng cao chất lượng
- Thực hiện công việc vận hành hàng ngày theo quy trình, hướng dẫn vận hành đã được ban hành.
- Khắc phục sự cố hệ thống mức cơ bản, thường gặp
- Hỗ trợ các các nhân, đơn vị sử dụng hệ thống (nếu có)
- Thực hiện các hợp đồng bảo hành/bảo trì hệ thống
- Tham gia 1 phần xây dựng các danh mục dịch vụ mạng, bảo mật mạng cung cấp cho các đơn vị nội bộ (bao gồm nhưng không giới hạn: kiểm soát truy cập mạng vào/ra DC-DR, dịch vụ NAT, dịch vụ cấp phát IP...)

2. Vận hành an ninh thông tin
- Tham gia nhận diện, đánh giá rủi ro an ninh thông tin chung và hỗ trợ lên kế hoạch cũng như phương án khắc phục.
- Tham gia đánh giá kiểm soát tuân thủ quy trình quy định an ninh thông tin
- Phối hợp giám sát kiểm soát an ninh theo yêu cầu của phản ứng sự cố / sự kiên an ninh thông tin

3. Triển khai các dự án liên quan tới hạ tầng mạng và bảo mật
- Tham gia triển khai các dự án an ninh thông tin theo kế hoạch được duyệt
- Tham gia xác định các giải pháp để tối ưu hóa chi phí. Áp dụng các giải pháp công nghệ để tiết kiệm chi phí.
- Hỗ trợ ban mua sắm trong việc đàm phán với các nhà cung cấp để có được giá thiết bị hợp lý cho các dự án.
- Phối hợp với các phòng ban khác triển khai dự án liên quan tới mạng và bảo mật nhằm đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng đề ra.
- Phối hợp với hãng, nhà thầu giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan tới kĩ thuật/thiết kế trong quá trình triển khai, có trách nhiệm giám sát và đôn đúc thành viên trong tổ dự án nhằm đảm bảo việc triển khai theo đúng thiết kế ban đầu cũng như tiến độ đã được đưa ra.

4. Tư vấn, tham mưu cho Giám đốc QTM&ANTT
- Nghiên cứu, tư vấn cho Giám đốc Trung tâm vận hành công nghệ về các công cụ, giải pháp công nghệ mới.
- Tư vấn xây dựng ngân sách cho các hợp đồng bảo trì hàng năm

Job Requirement

1. Trình độ:
- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành công nghệ thông tin truyền thông hoặc khoa học máy tính
- Tiếng Anh: trình độ A2 trở lên

2. Kinh nghiệm:
- CVC: Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vận hành hạ tầng mạng và bảo mật trong môi trường phức tạp, trong lĩnh vực Ngân hàng-Tài chính là lợi thế. Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực triển khai dự án hạ tầng mạng và bảo mật

3. Kiến thức:
- Có ít nhất một trong số các chứng chỉ quốc tế về hạ tầng mạng và bảo mật như: CCNA, JNCIA, CCSA,...
- Hiểu biết về tiêu chuẩn an toàn, bảo mật của hệ thống CNTT
- Hiểu biết về các hình thức tấn công và biện pháp phòng chống;
- Hiểu biết cơ bản về gỡ lỗi, phân tích và xử lý sự cố liên quan tới hạ tầng mạng và bảo mật
- Hiểu biết và triển khai công nghệ định tuyến và chuyển mạch của các hãng như: Juniper, Cisco, HP...
- Hiểu biết và triển khai công nghệ an ninh như: Firewall, IPS, NAC, DLP,Web security,... của các hãng như: Cisco, Juniper, Checkpoint, Symantec, McAfee...

4. Năng lực (Kĩ năng/Khả năng):
- Năng lực hành vi/thái độ:
+ Khả năng chủ động trong công việc
+ Khả năng làm việc nhóm hoặc độc lập
- Năng lực chung:
+ Khả năng giao tiếp và truyền thông
- Năng lực quản lý/lãnh đạo:
+ Khả năng quản lý quá trình triển khai công việc
- Năng lực chuyên môn:
+ Khả năng nghiên cứu/ học hỏi để làm việc hiệu quả

5. Các yêu cầu khác:
- Bảo mật đối với thông tin quan trọng
- Trung thực, cẩn thận, nhiệt tình với công việc
- Tuân thủ các chính sách và quy trình đã được phê duyệt của MSB và những yêu cầu pháp lý có liên quan khác.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

[DI3] Chuyên gia Đánh giá An toàn Thông tin - MSB IT BU - DXN - 1Y459

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 13/11/2022

[DI3] CVCC Quản trị hệ thống Unix và tủ đĩa - MSB IT BU - DXN - 1Y458

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 13/11/2022

[DI3] Junior/ Senior Business Analyst - MSB IT BU - DXA - 1Y457

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 13/11/2022

CVCC Quản trị Mạng và ANTT - TEC - 3H005

Location: Ha Noi Salary: 20 Tr - 35 Tr VND Expired Date: 30/10/2022

[DI3] CVC/CVCC Phát triển hệ thống Nền - MSB IT BU - DXD - 1Y449

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 13/11/2022

[DI3] Chuyên Gia Giám sát thất thoát dữ liệu - MSBIT BU - DXK - 1Y448

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 13/11/2022

[DI3] CVC Quản trị Hạ tầng mạng và Bảo mật - MSB IT BU - DXN - 1Y455

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 13/11/2022

[DI3] CVC Quản trị ứng dụng thương mại điện tử - MSB IT BU - DXN - 1Y454

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 13/11/2022

[DI3] CVCC/Chuyên gia Quản trị cơ sở dữ liệu - MSB IT BU - DXA - 1Y452

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 12/11/2022

[DI3] Giám đốc Quản trị hệ thống và Giám sát Hạ tầng - MSBIT BU - DXK - 1Y451

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 12/11/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.