Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Insurance
  • Incentive bonus
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

1. Xây dựng hệ thống dữ liệu nhân sự
- Thực hiện các báo cáo liên quan đến biên động nhân sự, tuyển dụng của các đơn vị MSB, TNG và cơ quan nhà nước khi có công văn.
- Phân tích Dữ liệu và đưa ra dự báo từ dữ liệu phân tích.

2. Quản trị vận hành hệ thống nhân sự hàng ngày
- Vận hành và Quản trị Hệ thống hỗ trợ giải đáp nhân sự Support.tntalent.vn
- Vận hành và Quản trị một số tính năng của hệ thống quản trị nhân sự HRIS
- Tham gia một số dự án chuyển đổi công nghệ liên quan đến nhân sự

Job Requirement

1. Trình độ:

- Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực, Công nghệ thông tin, Kinh tế, Tài chính Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh,
- Tin học: Thành thạo tin học Văn phòng ở mức độ chuyên sâu, và có hiểu biết cơ bản về một số hệ thống quản trị dữ liệu.

2. Kinh nghiệm:

Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm Nhân sự/Hệ thống nhân sự hoặc 3 năm kinh nghiệm liên tục ở vai trò xây dựng báo cáo đo lường/phân tích bằng các ứng dụng Microsoft. 

3. Kiến thức:

Kiến thức chung:
- Am hiểu lĩnh vực Nhân sự: Am hiểu quy định của pháp luật trong lĩnh vực Quản trị nguồn nhân lực
-  Am hiểu lĩnh vực Phân tích Dữ liệu

Kiến thức chuyên môn:
-  Am hiểu và sử dụng thành thạo, chuyên sâu các ứng dụng của Microsoft.
- Am hiểu quy trình, quy định: Am hiểu các quy trình chính sách nhân sự cũng như các quy định của Pháp luật.
- Có kiến thức cơ bản về truy vấn dữ liêu (SQL), và sử dụng được các công cụ báo báo BI thông dụng (PowerBI, Tableau, ...) là một lợi thế.
- Có kiến thức cơ bản về lập trình là một lợi thế.

4. Kỹ năng/Khả năng:

- Tinh thần trách nhiệm, liêm chính trong công việc. Đặc biệt là trong việc bảo mật dữ liệu, bảo mật thông tin.
- Cần cù, chịu khó và có khả năng học hỏi/tiếp nhận kiến thức mới nhanh, sẵn sàng tiếp nhận các công việc mới.
- Khả năng giao tiếp và truyền thông
- Khả năng tư duy logic
- Khả năng sáng tạo và liên tục cải tiến
- Khả năng lập kế hoạch và tổ chức triển khai công việc.
- Khả năng giải quyết vấn đề
- Khả năng làm việc độc lập.
- Khả năng làm việc phối hợp theo nhóm.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Giám đốc Phê duyệt tín dụng bán lẻ cấp 1 thế chấp - QLRR - MSB - 3B348

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 22/04/2023

CVCC Quản lý danh mục tín dụng - QLRR - MSB - 3B347

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 22/04/2023

GĐ Phê duyệt tín dụng KH Doanh nghiệp (SME) - QLRR - MSB - 1I238

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 21/04/2023

Chuyên viên cao cấp Phát triển năng lực - Phòng Phát triển văn hóa - BVH - MSB - 1F240

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 20/04/2023

Chuyên gia Phát triển năng lực – Phòng Phát triển văn hóa - BVH - MSB - 1F239

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 20/04/2023

MSB- Trưởng nhóm kinh doanh bảo hiểm - RB - MSB - 2Y045

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 20/04/2023

GĐ Thẩm định KH Doanh nghiệp Lớn - QLRR - MSB - 1I235

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 19/04/2023

Chuyên viên cao cấp Thúc đẩy bán - FI - MSB - 1P283

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 19/04/2023

Chuyên viên Hỗ trợ quan hệ khách hàng doanh nghiệp (ARM) - EB - MSB - 1P282

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 19/04/2023

CVCC Nghiên cứu kinh tế - FI - MSB - 1P280

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 19/04/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.