Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Laptop
  • Insurance
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review
  • Annual Leave

Job Description

1. Vai trò

- Thực hiện xây dựng hệ thống dữ liệu nhân sự, báo cáo liên quan đến biến động nhân sự, tuyển dụng. Từ đó, phân tích và đưa ra các cảnh báo hoặc đề xuất tương ứng

- Quản trị vận hành hệ thống nhân sự hàng ngày(Hệ thống hỗ trợ giải đáp nhân sự Support.tntalent.vn, Hệ thống quản trị nhân sự (HRIS),...)

2. Nhiệm vụ

-  Xây dựng hệ thống dữ liệu nhân sự
+ Thực hiện các báo cáo liên quan đến biên động nhân sự, tuyển dụng của các đơn vị MSB, TNG và cơ quan nhà nước khi có công văn
+ Phân tích Dữ liệu và đưa ra dự báo từ dữ liệu phân tích

- Quản trị vận hành hệ thống nhân sự hàng ngày
+ Vận hành và Quản trị Hệ thống hỗ trợ giải đáp nhân sự Support.tntalent.vn
+ Vận hành và Quản trị một số tính năng của hệ thống quản trị nhân sự HRIS
+ Tham gia một số dự án chuyển đổi công nghệ liên quan đến nhân sự

Job Requirement

1. Trình độ

- Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực, Công nghệ thông tin, Kinh tế, Tài chính Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh,
- Tin học: Thành thạo tin học Văn phòng ở mức độ chuyên sâu, và có hiểu biết cơ bản về một số hệ thống quản trị dữ liệu

2. Kinh nghiệm

- Kinh nghiệm chuyên môn: Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm Nhân sự/Hệ thống nhân sự hoặc 3 năm kinh nghiệm ở vai trò xây dựng báo cáo đo lường/phân tích bằng các ứng dụng Microsoft. 

3. Kiến thức

- Kiến thức chung:
+ Am hiểu lĩnh vực Nhân sự: Am hiểu quy định của pháp luật trong lĩnh vực Quản trị nguồn nhân lực
+ Am hiểu lĩnh vực Phân tích Dữ liệu

- Kiến thức chuyên môn:
+ Am hiểu và sử dụng thành thạo, chuyên sâu các ứng dụng của Microsoft.
+ Am hiểu quy trình, quy định: Am hiểu các quy trình chính sách nhân sự cũng như các quy định của Pháp luật.
+ Có kiến thức cơ bản về truy vấn dữ liêu (SQL), và sử dụng được các công cụ báo báo BI thông dụng (PowerBI, Tableau, ...) là một lợi thế.
+ Có kiến thức cơ bản về lập trình là một lợi thế.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

CVCC Scrum - MSB DF - DXN - 1Y435

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 05/11/2022

CVC GP Tài chính NH - PTUD (Java) - TEC - 3H003

Location: Ha Noi Salary: 20 Tr - 30 Tr VND Expired Date: 04/11/2022

CVCC Tích hợp ứng dụng (Java) - TEC - 3H002

Location: Ha Noi Salary: 20 Tr - 40 Tr VND Expired Date: 04/11/2022

Chuyên viên cao cấp phát triển Văn hóa và Truyền thông - MSB DF - DXN - 1M316

Location: Ha Noi Salary: 25 Tr - 30 Tr VND Expired Date: 03/11/2022

Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Phát triển thương hiệu tuyển dụng - TNG - 2P057

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 02/11/2022

Chuyên gia Thiết kế và trải nghiệm người dùng (UI, UX) - KCL - MSB - 1Y433

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 15/10/2022

Kỹ sư tích hợp bảo mật - MSB DF - DXD - 1Y432

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 15/10/2022

CVCC Vận hành Ứng dụng Ngành - TEC - 3H001

Location: Ha Noi Salary: 20 Tr - 35 Tr VND Expired Date: 29/10/2022

Hà Nội - Xử lý nợ Khách hàng Doanh nghiệp và Định chế tài chính - QLTD - MSB - 1P191

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 29/10/2022

CVCC Phân tích kinh doanh - MSB DF - DXA - 1Y431

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 27/10/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.