Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Tham gia triển khai các chương trình, chiến dịch, hành động giới thiệu, quảng bá thương hiệu nhà tuyển dụng hướng tới các nhóm đối tượng mục tiêu, bao gồm:

- Tham gia thiết kế nội dung và kịch bản truyền thông

- Xác định Kênh/phương thức truyền thông

- Theo dõi tiến trình và hỗ trợ xử lý khủng hoảng truyền thông (nếu có)

2. Quản lý các kênh được sử dụng vào mục đích truyền thông TH NTD trong phạm vi được phân công

3. Quản lý toàn bộ các thông tin và nội dung được đăng tải công khai trên các kênh/phương tiện truyền thông trong phạm vi được phân công

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên
 • Tối thiểu 1 năm trở lên tại công việc liên quan. Ưu tiên UV được có kinh nghiệm về thiết kế, dẫn chương trình và tổ chức sự kiện
 • Trình độ ngoại ngữ: Có khả năng hiểu & giao tiếp cơ bản bằng tiếng Anh
 • Có hiểu biết về hoạt động Marketing, PR, xây dựng thương hiệu
 • Có khả năng giao tiếp, truyền thông, quản trị mối quan hệ, làm việc nhóm

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên cao cấp phát triển Văn hóa và Truyền thông - MSB DF - DXN - 1M316

Location: Ha Noi Salary: 25 Tr - 30 Tr VND Expired Date: 03/11/2022

Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Phát triển thương hiệu tuyển dụng - TNG - 2P057

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 02/11/2022

Hà Nội - Xử lý nợ Khách hàng Doanh nghiệp và Định chế tài chính - QLTD - MSB - 1P191

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 29/10/2022

Chuyên viên chính Quản trị hệ thống - TTL - 1S086

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 11/10/2022

Chuyên viên chính Tuyển dụng (Ngân hàng Bán lẻ) - TTL - 1S085

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 03/10/2022

Chuyên viên chính Tuyển dụng (Mảng công nghệ) - TTL - 1S084

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 03/10/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.