Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Laptop
  • Insurance
  • Allowances
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

Trực tiếp triển khai việc thiết kế ấn phẩm truyền thông, thương hiệu:

- Cụ thể hóa các ý tưởng sáng tạo bằng hình ảnh dựa theo yêu cầu của các phòng ban/đơn vị;

- Chủ động triển khai thiết kế các ấn phẩm marketing quảng cáo/bộ nhận diện thương hiệu dựa trên hướng dẫn sẵn có hoặc biên tập, chỉnh sửa nội dung các thiết kế đơn giản trên các nội dung được cung cấp để thiết kế;

Job Requirement

1. Trình độ:

- Cao đẳng trở lên 

- Chuyên ngành: Thiết kế đồ họa

- Tin học văn phòng: Thành thạo tin học văn phòng như words, excel, powerpoint

- Ưu tiên:  Ưu tiên các ứng viên biết sử dụng các thiết bị quay chụp, ghi âm

2. Kinh nghiệm

- Kinh nghiệm chuyên môn tối thiểu: 2 năm trong lĩnh vực: Marketing, truyền thông, quảng cáo

3. Kiến thức

-  Kiến thức chung: 

+ Am hiểu tổ chức: Hiểu biết về sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, định hướng phát triển của Công ty

+ Am hiểu trong lĩnh lực marketing các sản phẩm/dịch vụ bất động sản; Có kiến thức về thiết kế truyền thông thương hiệu sản phẩm/dịch vụ tiện ích tòa nhà/lĩnh vực bất động sản 

-  Kiến thức chuyên môn: 

+ Am hiểu về Pháp luật liên quan đến lĩnh vực marketing, truyền thông, quảng cáo, bản quyền

4. Kỹ năng/Khả năng

- Năng lực chung: Sáng tạo và đổi mới, Giao tiếp & Truyền thông, Làm việc nhóm

- Năng lực quản lý/lãnh đạo

- Năng lực chuyên môn: Nghiên cứu xây dựng concept hình ảnh cho các ấn phẩm truyền thông phù hợp với từng nội dung chiến dịch MKT. Hiểu biết về các tiêu chuẩn trong thiết kế đồ họa; Quản trị thời gian trong công việc

5. Các yêu cầu khác:

- Hình thức ưa nhìn, có thế mạnh, kỹ năng mềm về văn hóa, thể thao, năng động

- Ưu tiên Nam

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

CTV Thiết kế sáng tạo - MKT - MSB - 1Y399

Location: Ha Noi Salary: 9 Tr - 10 Tr VND Expired Date: 24/08/2022

Chuyên viên chính Thiết kế - TNH - 3C098

Location: Ha Noi Salary: 15 Tr - 18 Tr VND Expired Date: 14/08/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.