Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Thấu hiểu khách hàng:

 • Chủ động quan sát và xác định nhu cầu, mong muốn của khách hàng trong quá trình trải nghiệm dịch vụ;
 • Sử dụng các công cụ VoC để thu thập thông tin về trải nghiệm khách hàng trên các nền tảng online và offline.

1. Uncover and understand customer insights

 • Actively observe on site to identify customer insights;
 • Use VoC techniques and tools to collect customer experience data.

2. Cải thiện trải nghiệm khách hàng

 • Nhận diện được khoảng cách giữa trải nghiệm của khách hàng và năng lực của tổ chức.
 • Giải quyết những vướng mắc trong hành trình trải nghiệm của khách hàng chưa có trong quy trình

2. Improve customer experience

 • Identify gaps between customer experience and organizational capability.
 • Solve underlying problems that are not included in P&Ps

3. Triển khai sáng kiến mang tính chiến lược trong hành trình trải nghiệm

 • Triển khai, giám sát & đo lường hiệu quả của toàn bộ quá trình;
 • Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả.

3. Implement strategic initiatives

 • Implement, supervise and monitor the progress;
 • Propose solution to enhance effectiveness.

Job Requirement

1. Trình độ/ Education:

 • Học vấn: Tốt nghiệp Đại học/ Education: B.A. and above.
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh thành thạo/ Fluent English is a must.
 • Tin học: Sử dụng hành thạo tin học văn phòng (MS Word, Excel, Powerpoint)/ Computer skills are essential.

2. Kinh nghiệm/ Experience:

 • Kinh nghiệm chuyên môn: 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing, kinh doanh, trong đó ít nhất 01 năm kinh nghiệm về nhà hàng, khách sạn hoặc du lịch./ 05 years of working experience, at least 01 years of experience in tourism, hospitality.

3. Kiến thức/ Knowledge:

 • Am hiểu về lĩnh vực khách sạn/ General knowledge on hospitality
 • Am hiểu lĩnh vực ngành nghề đang cung cấp: Nội thất & Vận hành trong khách sạn/ General knowledge on Interior Design and Hotel Operation.
 • Am hiểu về thẩm mỹ và Công thái học/ General knowledge on Aesthetic aptitude and Ergonomics

4. Năng lực:

 • Năng lực hành vi/Thái độ: Tinh thần trách nhiệm, Gắn bó với tổ chức./ Behavioural: responsible, loyal to organization.
 • Năng lực chung: Thấu hiểu khách hàng, Khả năng tiếp cận và khai thác khách hàng./ Excellent customer understanding and communication.
 • Năng lực chuyên môn: Triển khai xuất sắc, Khả năng quản lý quá trình triển khai công việc./ Excellent implementation, Excellent implementation management.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

[SJ4] Nhân viên Kế toán mua hàng - Purchase Accountant Staff - SJ - 3C075

Location: Ha Noi, Lao Cai, Hau Giang Salary: Competitive Expired Date: 09/07/2022

Giám sát vùng cây xanh - TNSC - 2X032

Location: Ha Noi Salary: 12 Tr - 15 Tr VND Expired Date: 31/07/2022

Giám đốc kỹ thuật - Engineering lead - MSB DF - DXK - 1Y385

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 31/07/2022

CVCC Phát triển sản phẩm - TNG Realty - 2U111

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

CVCC Đánh giá dự án và Quản lý đối tác vận hành - TNG Realty - 2U109

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

CVCC Giải phóng mặt bằng - TNG Realty - TNG Realty - 2U107

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh, Can Tho Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

Giám sát vệ sinh - TNSC - 2X031

Location: Ha Noi Salary: 7 Tr - 9 Tr VND Expired Date: 31/07/2022

CVCC/Chuyên gia Phát triển Chuỗi và Đối tác (Khách hàng doanh nghiệp) - EB - MSB - 1P161

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

Chuyên viên Hỗ trợ quan hệ khách hàng doanh nghiệp (ARM) - EB - MSB - 1P160

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 31/07/2022

Chuyên viên chính Quản lý vận hành tòa nhà Văn phòng và trung tâm thương mại - Công ty TNPM - TNS - 1N218

Location: Ha Noi Salary: 12 Tr - 17 Tr VND Expired Date: 21/07/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.