Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Chủ động quản lý danh mục khách hàng thông qua việc:

 • Rà soát danh mục khách hàng tiềm năng;
 • Chủ động tìm kiếm, phát triển khách hàng mới nhằm làm giàu nguồn khách hàng
 • Nhận khách hàng giới thiệu từ Cán bộ bán hàng thuộc các ĐVKD

2. Tư vấn sản phẩm bảo hiểm và hướng dẫn khách hàng các thủ tục theo quy định

 • Tư vấn sản phẩm bảo hiểm cho khách hàng
 • Hướng dẫn khách hàng điền mẫu HSYCBH, chuẩn bị hồ sơ, đóng phí để hoàn thiện Hợp đồng bảo hiểm
 • Thực hiện các thủ tục xử lý hủy Hợp đồng

3. Chăm sóc khách hàng sau bán hàng và giải quyết các thắc mắc của khách hàng (xử lý khiếu nại, hỗ trợ giải quyết quyền lợi bảo hiểm)

4. Quản lý hợp đồng và duy trì tỷ lệ tái tục hợp đồng các năm tiếp theo

5. Thực hiện các hoạt động bán chéo sản phẩm trên danh mục khách hàng quản lý

6. Thực hiện đào tạo, huấn luyện cho lực lượng bán hàng về sản phẩm bảo hiểm

7. Hỗ trợ triển khai các sự kiến bán hàng và các chiến dịch thúc đẩy bán hàng liên quan đến sản phẩm bảo hiểm tại địa bàn phụ trách

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao phù hợp với nhiệm vụ của Đơn vị và trong phạm vi trách nhiệm của chức danh

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế/Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm hoặc lĩnh vực liên quan tới công việc đảm nhiệm
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp;
 • Tin học: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng word, excel, powerpoint

2. Kinh nghiệm:

 • Kinh nghiệm chuyên môn: Tối thiểu 01 - 05 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm

3. Kiến thức:

 • Kiến thức chung: Am hiểu các quy định pháp luật về bảo hiểm, hoạt động kinh doanh ngân hàng
 • Kiến thức chuyên môn: Am hiểu cách thức triển khai liên kết giữa bảo hiểm và ngân hàng, các quy trình, quy định, sản phẩm bảo hiểm

4. Năng lực:

- Năng lực chung: 

 • Quản trị các mối quan hệ
 • Đàm phán và Thuyết phục

-  Năng lực chuyên môn: 

 • Quản lý danh mục khách hàng
 • Tìm kiếm và khai thác khách hàng

5. Các yêu cầu khác: Chịu áp lực cao trong công việc.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

[SJ4] Nhân viên Kế toán mua hàng - Purchase Accountant Staff - SJ - 3C075

Location: Ha Noi, Lao Cai, Hau Giang Salary: Competitive Expired Date: 09/07/2022

Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng - Công ty TNS Holdings - 1N222

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

Đại diện Đơn vị kinh doanh Back-end - MSB DF - DXN - 1M272

Location: Ha Noi Salary: 25 Tr - 35 Tr VND Expired Date: 31/07/2022

Chuyên viên cao cấp Triển khai Back-end - MSB DF - DXN - 1M271

Location: Ha Noi Salary: 25 Tr - 35 Tr VND Expired Date: 31/07/2022

CVCC Tiền gửi - DA Core Banking - MSB Core Banking - DXN - 1I173

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

CVCC Kiểm soát sau định giá - QLRR - MSB - 1I172

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 31/07/2022

CVCC MKT Phân khúc khách hàng Chủ doanh nghiệp - MKT - MSB - 1Y387

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

Giám đốc Quản lý sản phẩm KHDN (LC/Bảo lãnh) - MSB DF - DXN - 1Y386

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

Giám đốc kỹ thuật - Engineering lead - MSB DF - DXK - 1Y385

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 31/07/2022

CTV Kế toán Chi tiêu Hà Nội - QLTC - MSB - 3B228

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 31/07/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.