Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

- Trực tiếp cùng cán bộ Quan hệ khách hàng của các Ngân hàng chuyên doanh khác tư vấn, chào giá và thực hiện các giao dịch ngoại tệ và phái sinh với khách hàng doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ, FDI, khách hàng định chế tài chính phi ngân hàng,…

- Phối hợp với Ngân hàng chuyên doanh khác trong việc bán chéo sản phẩm cho đối tượng là khách hàng doanh nghiệp

 - Gặp gỡ khách hàng, chuẩn bị bản chào và tư vấn sản phẩm dịch vụ phù hợp

 - Trực tiếp làm việc, chủ động tìm kiếm, phát triển khách hàng giao dịch ngoại tệ và phái sinh tại các địa bàn, vùng được giao

 - Thu thập thông tin, phản hồi từ khách hàng về chính sách liên quan tới ngoại tệ và phái sinh, phản ánh tới bộ phận liên quan để hoàn thiện quy trình sản phẩm, tăng tính cạnh tranh của MSB

- Phối hợp quản lý các giao dịch, trạng thái giao dịch ngoại tệ và phái sinh của các đơn vị kinh doanh, khách hàng trong phạm vi được giao

 

Job Requirement

1. Trình độ:

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, QTKD, Kinh tế, Thương mại

- Sử dụng tốt tiếng Anh (trình độ tối thiểu B1)

- Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng và internet

2. Kinh nghiệm:

- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, trong đó có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trên thị trường tài chính, đặc biệt mảng bán hàng, chăm sóc khách hàng;

3. Năng lực:

- Tinh thần trách nhiệm, Khả năng chủ động trong công việc

- Khả năng xây dựng các mối quan hệ,  Khả năng giao tiếp

- Khả năng phát triển con người, Khả năng giải quyết vấn đề

- Kỹ năng phân tích và tổng hợp thông tin

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân - RB - MSB - 2Y068

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 08/04/2024

Chuyên viên chính kinh doanh ngoại tệ - RB - MSB - 2Y067

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 08/04/2024

Giám đốc quan hệ khách hàng ưu tiên - RB - MSB - 2Y066

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 08/04/2024

Chuyên viên cao cấp phát triển sản phẩm tín dụng - RB - MSB - 1O177

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 05/04/2024

STP - Phân tích nghiệp vụ (mảng phê duyệt theo lô) - MSB - DXN - 1I301

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 05/04/2024

Chuyên viên cao cấp quản lý tài sản - QLRR - MSB - 1I297

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 04/04/2024

Developer Java( BPM) - MSBIT BU - DXK - 1F275

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 04/04/2024

Solution Architecture - MSBIT BU - DXK - 1F277

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 04/04/2024

Chuyên viên cao cấp Phân tích nghiệp vụ - MSBIT BU - DXK - 1F278

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 03/04/2024

Chuyên viên/ Chuyên viên chính Kế toán chi tiêu - MTCB - QLTC - MSB - 1F274

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 03/04/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.