Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Quản lý, duy trì và phát triển danh mục đầu tư của danh sách khách hàng ưu tiên được giao
 • Có kế hoạch khai thác danh mục khách hàng doanh nghiệp của Ngân hàng có hiệu quả để chuyển đổi thành khách hàng ưu tiên
 • Tìm kiếm, mở rộng và phát triển số lượng khách hàng ưu tiên cho Ngân hàng
 • Giải thích, tư vấn và thuyết phục khách hàng ưu tiên sử dụng các sản phẩm và dịch vụ phù hợp
 • Tìm hiểu, phân tích nhu cầu khách hàng ưu tiên để tăng cường cơ hội bán chéo các sản phẩm và dịch vụ
 • Thường xuyên chăm sóc và khuyến khích khách hàng tăng tần suất và khối lượng giao dịch để đạt được chỉ tiêu lợi nhuận được giao
 • Đảm bảo chất lượng dịch vụ của Ngân hàng ưu tiên khi phục vụ khách hàng

Job Requirement

 • Trình độ Đại học trở lên chuyên ngành: Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế, Kế toán, ưu tiên tốt nghiệp từ nước ngoài;
 • Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong quản lý quan hệ khách hàng, tư vấn dịch vụ tài chính, bán hàng và hoặc kinh nghiệm làm việc với khách hàng cao cấp;
 • Kỹ năng bán hàng tốt; Có khả năng xây dựng và duy trì mối quan hệ khách hàng;
 • Có kiến thức rộng trong lĩnh vực tài chính: thị trường, sản phẩm.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên gia triển khai dự án Sales Transformation - RB - MSB - 1O171

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 28/12/2023

Chuyên viên chính Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - RB - MSB - 3F207

Location: Ho Chi Minh, Dong Nai, Binh Duong Salary: Negotiable Expired Date: 07/01/2024

Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân - RB - MSB - 3F205

Location: Ho Chi Minh, Ba Ria - Vung Tau, Binh Duong Salary: Negotiable Expired Date: 04/01/2024

Chuyên viên hỗ trợ tín dụng - RB - MSB - 3F204

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 03/01/2024

Giám đốc Tố tụng - QLTD - MSB - 1I283

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 15/12/2023

CV Vận hành kho quỹ - KVH - MSB - 1I282

Location: Binh Duong Salary: 8 Tr - 10 Tr VND Expired Date: 10/12/2023

Kiểm soát viên - RB - MSB - 3E115

Location: Ca Mau, Binh Duong Salary: Negotiable Expired Date: 03/12/2023

Giao dịch viên - RB - MSB - 3E114

Location: Ho Chi Minh, Can Tho Salary: Negotiable Expired Date: 03/12/2023

Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân - RB - MSB - 3E110

Location: Ho Chi Minh, Can Tho, Binh Duong Salary: Negotiable Expired Date: 03/12/2023

Nhân viên Tư vấn Tài chính Tín dụng - FCCOM - 3Q007

Location: Ho Chi Minh, Binh Thuan, Ba Ria - Vung Tau Salary: Negotiable Expired Date: 27/12/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.