Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Tiếp nhận yêu cầu xác minh thực địa của phòng Phê duyệt tín dụng hoặc thực hiện xác minh thực địa theo nguyên tắc của từng chương trình/giải pháp tín dụng; thực hiện xử lý công việc đảm bảo kịp tiến độ theo yêu cầu và tuân thủ các quy định của MSB.

2. Đánh giá hồ sơ tín dụng và lập báo cáo xác minh thực địa hỗ trợ phòng Phê duyệt tín dụng ra quyết định tín dụng cho Khách hàng

3. Cập nhật các sản phẩm, quy trình, quy định, chính sách tín dụng để đảm bảo tuân thủ đúng quy định và kiểm soát rủi ro tín dụng.

4. Phối hợp tác nghiệp với các bộ phận liên quan:

 • Phối hợp với các bộ phận liên quan (phê duyệt tín dụng, định giá, kiểm soát giải ngân, kiểm soát sau vay…v.v) trong việc xác minh thông tin để đưa ra quyết định tín dụng phù hợp
 • Kịp thời thông báo cho PCGL và lãnh đạo trường hợp phát hiện các gian lận hồ sơ, khách hàng.

5. Theo dõi, báo cáo tình trạng hồ sơ, quá trình xử lý các hồ sơ được giao xử lý

6. Thực hiện các công việc khác được giao

Job Requirement

1. Trình độ

 • Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng; Ngoại thương; Kinh tế hoặc lĩnh vực liên quan tới công việc đảm nhiệm 
 • Ngoại ngữ: Cấp độ 1: TOEFL 19-45 | IELTS 3.0-4.0 | TOEIC 400-600 hoặc tương đương
 • Tin học văn phòng: Sử dụng thành thạo Tin học văn phòng

2. Kinh nghiệm

 • Kinh nghiệm chuyên môn tối thiểu: 02 năm trong lĩnh vực: Thẩm định tín dụng, xác minh thực địa

3. Kiến thức

- Kiến thức chung: 

 • Am hiểu tổ chức: Am hiểu tổ chức MSB; Nắm chắc vai trò, nhiệm vụ của XMTĐ trong quy trình cấp tín dụng bán lẻ.
 • Am hiểu về lĩnh vực ngành/nghề đang cung cấp: Am hiểu nghiệp vụ XMTĐ đối với tín dụng bán lẻ.

- Kiến thức chuyên môn: 

 • Am hiểu về sản phẩm dịch vụ: Nắm chắc các sản phẩm tín dụng bán lẻ, đặc biệt các sản phẩm phối hợp XMTĐ trong/sau phê duyệt;
 • Am hiểu về chính sách/quy định/quy trình trong đơn vị: Nắm chắc chính sách, quy định, quy trình liên quan đến hoạt động XMTĐ.

4. Kỹ năng/Khả năng

- Năng lực chung: 

 • Giao tiếp & Truyền thông
 • Tư duy Logic
 • Tự nghiên cứu và học hỏi

- Năng lực chuyên môn: 

 • Kỹ năng phân tích và tổng hợp, Khả năng hiểu, áp dụng chính sách/chương trình sản phẩm tín dụng nhằm đánh giá rủi ro tín dụng.
 • Kỹ năng thẩm định và đánh giá khách hàng, các yếu tố tài chính, nhân thân, pháp lý....,  đánh giá tính hợp lý giữa thực tế qua xác minh thực địa và thông tin trên bề mặt hồ sơ đối với những hồ sơ thông thường, tương đối phức tạp.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

FCCOM - Trưởng bộ phận/ Chuyên viên cao cấp Telesales - FCCOM - 2Y033

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 03/07/2022

Chuyên viên cao cấp Kiến trúc và Giải pháp Công nghệ - MSB IT BU - DXN - 1M245

Location: Ha Noi Salary: 35 Tr - 45 Tr VND Expired Date: 30/06/2022

Chuyên gia Kiến trúc và Giải pháp Công nghệ - MSB IT BU - DXN - 1M244

Location: Ha Noi Salary: 45 Tr - 55 Tr VND Expired Date: 30/06/2022

Chuyên viên chính Quản lý Chất lượng - MSB IT BU - DXN - 1M242

Location: Ha Noi Salary: 20 Tr - 25 Tr VND Expired Date: 30/06/2022

Chuyên gia Quản trị Cơ sở Dữ liệu - MSB IT BU - DXN - 1M239

Location: Ha Noi Salary: 35 Tr - 45 Tr VND Expired Date: 30/06/2022

Chuyên gia Giám sát thất thoát Dữ liệu - MSB IT BU - DXN - 1M243

Location: Ha Noi Salary: 35 Tr - 40 Tr VND Expired Date: 30/06/2022

Chuyên gia Vận hành Dịch vụ Cloud - MSB IT BU - DXN - 1M241

Location: Ha Noi Salary: 40 Tr - 50 Tr VND Expired Date: 30/06/2022

Chuyên gia Đánh giá An toàn Thông tin - MSB IT BU - DXN - 1M236

Location: Ha Noi Salary: 40 Tr - 45 Tr VND Expired Date: 30/06/2022

Chuyên viên cao cấp Vận hành Dịch vụ Cloud - MSB IT BU - DXN - 1M238

Location: Ha Noi Salary: 25 Tr - 35 Tr VND Expired Date: 30/06/2022

Chuyên viên cao cấp Phát triển năng lực - MSB DF - DXN - 1M234

Location: Ha Noi Salary: 30 Tr - 35 Tr VND Expired Date: 30/06/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.