Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development

Job Description

1. Thực hiện công tác báo cáo:

 • Tổng hợp báo cáo công việc trọng điểm hàng tuần.
 • Quản lý thông tin danh sách khách hàng theo từng team.
 • Chịu trách nhiệm tiếp nhận thông tin đôn đốc hướng các thành viên trong tổ thực hiện các công tác báo cáo.
 • Là đầu mối quản lý danh sách KH đã được sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro. .
 • Phụ trách công tác hành chính của phòng XLN KHCN
 • Theo dõi quản lý sổ công văn đi và đến của phòng. Ghi biển bản các cuộc họp của phòng, phổ biến các văn bản nghiệp mới được ban hành của ngân hàng.
 • Hỗ trợ hướng dẫn CBNV mới về thủ tục hành chính nhân sự trong quá trình tiếp nhận công việc
 • Làm được đề nghị hạch toán thu nợ.
 • Thực hiện các báo cáo liên quan đến đến công tác thu hồi nợ theo yêu cầu của lãnh đạo.
 • Đầu mối thực hiện tập hợp và lưu trữ các văn bản liên quan đến hoạt động XLN.

2. Thực hiện việc ủy thác xử lý nợ và khai thác, xử lý tài sản bảo đảm theo quy định của cấp có thẩm quyền.

3. Phối hợp với các đơn vị trong việc thực hiện các Báo cáo liên quan tới Xử lý nợ rủi ro, nợ xấu trong hệ thống MSB

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định và theo chỉ đạo lãnh đạo phòng và của các cấp có thẩm quyền khác của MSB

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Tài chính, ngân hàng, QTKD, Kinh tế, Thương mại, Luật;
 • Thành thạo tin học văn phòng

2. Kinh nghiệm: Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng - Tài chính hoặc công tác pháp luật (thẩm phán, luật sư, thanh tra, điều tra viên,…) liên quan xử lý nợ.

3. Kiến thức:

 • Có kiến thức về Tài chính ngân hàng
 • Có kiến thức pháp luật
 • Có hiểu biết về hệ thống MSB
 • Có các kiến thức xã hội

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp - RB - MSB - 1D303

Location: DakLak, Binh Dinh, Quang Nam Salary: Negotiable Expired Date: 06/06/2024

Chuyên viên quan hệ khách hàng ưu tiên - RB - MSB - 1D298

Location: Thua Thien Hue, Binh Dinh, Lam Dong Salary: Negotiable Expired Date: 07/06/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.