Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

1. Lưu trữ tài liệu, giấy tờ: 
- Chịu trách nhiệm cập nhật thông tin dữ liệu khách hàng.
- Thực hiện lưu trữ các hồ sơ/ tài liệu liên quan đến khách hàng.
- Thực hiện lưu trữ các hồ sơ thanh toán của tòa nhà
- Lưu trữ hồ sơ, giấy tờ hành chính

2. Sắp xếp cuộc họp: 
- Sắp xếp các cuộc hẹn/ cuộc họp của Trưởng Ban Quản Lý 
- Tham dự, ghi biên bản cuộc họp theo yêu cầu.

3. Soạn thảo văn bản/ công văn: Soạn thảo và phát hành các công văn thông báo của Ban Quản Lý .

4. Quản lý tài chính:
- Xây dựng ngân sách vận hành và trình Ban Quản Lý .
- Kiểm soát công tác thu chi của BQL tòa nhàtheo ngân sách đã được duyệt.
- Thực hiện các thủ tục thanh toán liên quan đến việc vận hành.
- Thu từ khách hàng các khoản phí theo Quy định.

5. Thực hiện các chế độ báo cáo theo quy định của công ty.

6. Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Giám đốc BQL

Job Requirement

1. Trình độ: 
- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên chuyên ngành  Kế toán, Tài chính và tương đương
- Ngoại ngữ: Ưu tiên giao tiếp tốt tiếng Anh tương đương trình độ B (Không bắt buộc)
- Tin học: Thành thạo tin học văn phòng

2. Kinh nghiệm: 
- Tối thiểu có  03 năm trong lĩnh vực Kế toán, ưu tiên có kinh nghiệm kế toán tại khu đô thị/ tòa nhà.

3. Kiến thức: 
- Nắm rõ các thông tin về tòa nhà để kịp thời cập nhật thông tin cho khách hàng khi cần thiết.
- Có kiến thức về Kế toán.
- Có kiến thức về văn thư lưu trữ.

4. Năng lực: 
- Có khả năng giao việc và quản lý hiệu quả công việc.
- Có tinh thần trách nhiệm, trung thực, tỉ mỉ trong công việc.
- Có khả năng giao tiếp & truyền đạt.

5. Các yêu cầu khác: Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói nhẹ nhàng, không có tật nói lắp, nói ngọng.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.