Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Insurance
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

1. Thực hiện các thủ tục hoàn thiện hồ sơ cấp tín dụng của khách hàng Doanh nghiệp

- Hỗ trợ thu thập thông tin khách hàng, báo cáo đề xuất cung cấp sản phẩm dịch vụ của MSB theo hướng dẫn của CB QHKH

* Hỗ trợ CB QHKH trong việc quản lý danh mục khách hàng, nhận biết yếu tố rủi ro

* Chủ động hoặc theo hướng dẫn của CB QHKH tham gia công việc tìm kiếm khách hàng để phát triển hoạt động kinh doanh theo chỉ tiêu được giao

- Hỗ trợ CB QHKH theo dõi quá trình luân chuyển hồ sơ giữa đơn vị và các bộ phận liên quan đểm bảo thời gian cam kết với khách hàng

- Kết hợp bộ phận hỗ trợ liên quan đến phục vụ sau bán. Trình phê duyệt ngoại lệ đối với các trường hợp hồ sơ cần phê duyệt ngoại lệ theo quy định

- Đối với sản phẩm tiền gửi: Soạn thảo hợp đồng tiền gửi, hỗ trợ tư vấn khách hàng và trình ký lãnh đạo ĐVKD. Chuyển DVKH hạch toán

- Phối, hợp hỗ trợ cán bộ QHKH hoặc trực tiếp thực hiện việc đàm phán, thống nhất với khách hàng các điều kiện về lãi suất, phí, tỷ giá… theo phân công 

2. Thông báo cho khách hàng: Bằng văn bản/email, đôn đốc khách hàng chuyển nguồn để thanh toán khi đến hạn/thực hiện các thủ tục thanh toán, tất toán khoản vay, bảo lãnh… 

3. Theo dõi kiểm tra tiến độ tiền về, thông báo và thống nhất với cán bộ Khối Vận hành về số tiền thu nợ/tất toán/giải toả…

4. Các công việc khác: nhằm góp phần tăng chất lượng, hiệu quả kinh doanh, hoạt động của đơn vị và tăng doanh thu hoạt động từ nhóm khách hàng được giao: Đấu mối xử lý các vấn đề phát sinh với các bên liên quan trong và ngoài Maritime Bank để thúc đẩy quá trình bán sản phẩm dịch vụ đến khách hàng

5. Các công việc khác theo phân công của lãnh đạo nhằm thực hiện mục tiêu chung của Đơn vị.

Job Requirement

1. Trình độ:

- Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế; Quản trị Kinh doanh; Tài chính/Ngân hàng;

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp (TOEIC: 400 điểm hoặc các văn bằng, chứng chỉ tương đương tương đương.)

- Tin học văn phòng: Thành thạo tin học văn phòng (Word, excel, ppt…)

2. Kinh nghiệm: Ưu tiên 01 năm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

3. Kiến thức: (i) Am hiểu tổ chức MSB: Hiểu biết về tầm nhìn, sứ mệnh, định hướng chiến lược của Maritime Bank.

(ii) Am hiểu lĩnh vực Ngân hàng: Hiểu biết các quy định của Pháp luật, Ngân hàng Nhà nước về tổ chức hoạt động ngân hàng;

(iii) Am hiểu lĩnh vực ngành nghề đang cung cấp: Am hiểu hoạt động kinh doanh ngân hàng, đặc biệt trong công tác cấp tín dụng;

4. Kĩ năng:

- Năng lực chung:

(i) Khả năng giao tiếp và truyền thông

(ii) Khả năng thấu hiểu khách hàng

- Năng lực chuyên môn:

(i) Khả năng tiếp cận và khai thác khách hàng

(ii) Khả năng thẩm định khách hàng (iii) Khả năng nhận biết và quản trị rủi ro

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Giao dịch viên - RB - MSB - 3F191

Location: Ho Chi Minh, Can Tho, Long An Salary: Negotiable Expired Date: 31/10/2023

Giao dịch viên - RB - MSB - 3F191

Location: Ho Chi Minh, Can Tho, Long An Salary: Negotiable Expired Date: 31/10/2023

Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân - RB - MSB - 3F187

Location: Ho Chi Minh, Long An, Tra Vinh Salary: Negotiable Expired Date: 31/10/2023

Chuyên viên chính Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - RB - MSB - 3F186

Location: Dong Nai, Long An, Binh Duong Salary: Negotiable Expired Date: 31/10/2023

Giao dịch viên - RB - MSB - 3F183

Location: Long An, Tra Vinh Salary: Negotiable Expired Date: 30/09/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.