Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Tìm kiếm và cung cấp hồ sơ tín dụng của các Khách hàng thuộc danh mục của Quản lý nợ Bán lẻ (tìm kiếm từ các nguồn lưu trữ nội bộ, đơn vị kinh doanh..)
 • Rà soát tiền gửi Khách hàng và lập đề nghị hạch toán thu nợ, gửi & đôn đốc Đơn vị kinh doanh thực hiện.
 • Gửi email cho danh mục các Khách hàng quá hạn theo chiến lược của Giám đốc Quản lý nợ Bán lẻ (nếu chưa có phần mềm tự động)
 • Hỗ trợ hoặc là đầu mối làm việc với các phòng ban khác về thực hiện các thủ tục về nhân sự, hành chính, cung cấp thiết bị làm việc, user truy cập phần mềm, các công việc liên quan tới chỗ ngồi địa điểm làm việc…..
 • Các nhiệm vụ hỗ trợ khác do Giám đốc Quản lý nợ Bán lẻ/Giám đốc Quản trị nợ rủi ro Bán lẻ giao.

Job Requirement

1. Trình độ

 • Học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành Tài chính Ngân hàng, Kinh doanh, Kế toán hoặc các chuyên ngành có liên quan;
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp thành thạo, tương đương TOEIC 450 trở lên;
 • Tin học: Thành thạo tin học văn phòng (Kỹ năng Excel tốt, kỹ năng word và powerpoint tương đối tốt) và có khả năng sử dụng các phần mềm hỗ trợ công việc.

2. Kinh nghiệm

 •  Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng hoặc 01 năm kinh nghiệm trong công việc liên quan/gần giống mảng công việc phụ trách. Hoặc nếu tốt nghiệp các trường đại học tốt thì không yêu cầu kinh nghiệm

3. Kiến thức:

 • Kiến thức chung: Hiểu biết về lĩnh vực tài chính, ngân hàng
 • Kiến thức chuyên môn: Có kiến thức cơ bản về Luật/Thương mại/thị trường kinh tế nội địa

4. Kỹ năng/ khả năng

 • Tuân thủ quy định
 • Thấu hiểu khách hàng
 • Tinh thần trách nhiệm
 • Khả  năng quản lý công việc cá nhân chính xác, đúng thời hạn
 • Khả năng giao tiếp và đọc hiểu quy định của Ngân hàng

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

[SJ4] Nhân viên Kế toán mua hàng - Purchase Accountant Staff - SJ - 3C075

Location: Ha Noi, Lao Cai, Hau Giang Salary: Competitive Expired Date: 09/07/2022

Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng - Công ty TNS Holdings - 1N222

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

Đại diện Đơn vị kinh doanh Back-end - MSB DF - DXN - 1M272

Location: Ha Noi Salary: 25 Tr - 35 Tr VND Expired Date: 31/07/2022

Chuyên viên cao cấp Triển khai Back-end - MSB DF - DXN - 1M271

Location: Ha Noi Salary: 25 Tr - 35 Tr VND Expired Date: 31/07/2022

CVCC Tiền gửi - DA Core Banking - MSB Core Banking - DXN - 1I173

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

CVCC Kiểm soát sau định giá - QLRR - MSB - 1I172

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 31/07/2022

CVCC MKT Phân khúc khách hàng Chủ doanh nghiệp - MKT - MSB - 1Y387

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

Giám đốc Quản lý sản phẩm KHDN (LC/Bảo lãnh) - MSB DF - DXN - 1Y386

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

Giám đốc kỹ thuật - Engineering lead - MSB DF - DXK - 1Y385

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 31/07/2022

CTV Kế toán Chi tiêu Hà Nội - QLTC - MSB - 3B228

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 31/07/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.