Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Tổ chức thực hiện nghiệp vụ kế toán chi tiêu nội bộ

 • Kiểm tra hồ sơ chứng từ chi tiêu, các khoản mua nợ, xử lý nợ và hạch toán trên phân hệ ERP
 • Quản lý tài sản, công cụ về mặt số liệu
 • Tham gia triển khai công tác kiểm kê tài sản, công cụ
 • Theo dõi đôn đốc các khoản phải thu, phải trả, làm báo cáo Phải thu - Phải trả
 • Theo dõi đôn đốc các khoản dự chi
 • Kiểm tra hồ sơ và hạch toán thủ công trên BDS011
 • Tham gia tư vấn/giải đáp thắc mắc liên quan đến nghiệp vụ
 • Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu

2. Tổ chức thực hiện nghiệp vụ đầu tư chứng khoán vốn

 • Kiểm tra hồ sơ và hạch toán trên phân hệ ERP: mua, bán, trích lập dự phòng, các loại phí, lãi liên quan theo quy định

3. Tổ chức thực hiện công tác kế toán thuế

 • Thực hiện lập, kê khai, quyết toán các loại thuế: GTGT, TNDN, TNCN, Thuế nhà thầu, thuế môn bài, thuế thu nhập cá nhân
 • Thực hiện nộp tờ khai các loại thuế tại Hội sở chính
 • Thực hiện đối chiếu số liệu nộp thuế với cơ quan thuế
 • Lập báo cáo tình hình sử dụng ấn chỉ
 • Làm thủ tục đăng ký mã số thuế cho các chi nhánh mới thành lập
 • Lập hồ sơ phát hành đơn, hủy hóa đơn
 • Thực hiện các báo cáo khác theo yêu cầu của cơ quan thuế

4. Thẩm định hồ sơ dự toán và hợp đồng

 • Hồ sơ dự toán các dự án đầu tư, mua sắm tài sản thuộc công tác Phát triển mạng lưới trong hệ thống MSB
 • Hợp đồng mua bán các dự án đầu tư, mua sắm tài sản là tài sản thông thường (công cụ lao động, vật liệu,…) trong hệ thống MSB
 • Hợp đồng dịch vụ thuê ngoài của MSB

5. Kiểm tra hồ sơ và hạch toán quyết toán các dự án:

 • Đầu tư, mua sắm tài sản thuộc công tác phát triển mạng lưới trong hệ thống MSB
 • Đầu tư, mua sắm tài sản thông thường trong hệ thống MSB
 • Đầu tư, mua sắm tài sản là công nghệ trong hệ thống MSB

6. Tham gia công tác quyết toán năm tài chính

7. Cung cấp, giải trình số liệu Kế toán phục vụ công tác thanh tra, kiểm toán theo yêu cầu

Job Requirement

1. Trình độ

 • Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành Kế toán, Tài chính, Ngân hàng
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh cơ bản
 • Tin học: Thành thạo tin học Văn phòng và các phần mềm kế toán

2. Kinh nghiệm

 • Kinh nghiệm chuyên môn: Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán ngân hàng

3. Kiến thức

 • Am hiểu lĩnh vực tài chính, kế toán, ngân hàng
 • Am hiểu các chuẩn mực kế toán
 • Am hiểu quy định của pháp luật trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng - kế toán

4. Kỹ năng/Khả năng

 • Tinh thần trách nhiệm
 • Liêm chính trong công việc
 • Khả năng giao tiếp và truyền thông
 • Khả năng tư duy logic
 • Khả năng sáng tạo và liên tục cải tiến
 • Khả năng lập kế hoạch và tổ chức
 • Khả năng phân tích và định lượng
 • Khả năng giải quyết vấn đề

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên gia Quản trị Cơ sở Dữ liệu - MSB IT BU - DXA - 1M294

Location: Ha Noi Salary: 35 Tr - 40 Tr VND Expired Date: 03/09/2022

Chuyên viên cao cấp Giám sát Nghiệp vụ - PLTT - MSB - 1M293

Location: Ha Noi Salary: 25 Tr - 30 Tr VND Expired Date: 03/09/2022

CVC Phân tích & Báo cáo Quản lý và thu hồi nợ - QLRR - MSB - 3B266

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 03/09/2022

CV Chăm sóc khách hàng - KVH - MSB - 3B268

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 03/09/2022

CVC Xây dựng mô hình rủi ro tài chính - QLRR - MSB - 3B267

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 03/09/2022

Chuyên viên Quản lý và thu hồi nợ qua điện thoại - QLRR - MSB - 3B265

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 03/09/2022

CV Giám sát Rủi ro Thị trường - QLRR - MSB - 3B262

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 01/09/2022

CVC phân tích và báo cáo rủi ro - QLRR - MSB - 3B261

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 01/09/2022

CVC báo cáo thống kê và Đối soát - QLTC - MSB - 3B260

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 01/09/2022

CVCC Chính sách nợ bán lẻ - QLRR - MSB - 3B259

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 01/09/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.