Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Lưu trữ và theo dõi toàn bộ hợp đồng đầu vào, đầu ra.

2. Định kỳ đối chiếu công nợ với khách hàng, nhà cung cấp. Đôn đốc công nợ hàng tháng của khách hàng cư dân: Tiền điện, nước, gửi xe, phí dịch vụ

3. Theo dõi và hạch toán quản trị các hoạt động theo yêu cầu,

4. Kiểm tra đối chiếu định khoản nghiệp vụ, số liệu báo cáo chi tiết và tổng hợp, số dư cuối kỳ.

5. Kiểm tra và hạch toán các nghiệp vụ kế toán tổng hợp.

6. Xây dựng được check list công việc được giao theo kỳ ngày/tuần/tháng

7. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của kế toán trưởng. 

Job Requirement

1. Trình độ:
Cử nhân kinh tế chuyên ngành tài chính kế toán trở lên.

2. Kinh nghiệm:
Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm ở vị trí tương đương

3. Kiến thức:
Nắm vững kiến thức về kế toán, thuế và quản lý tài chính doanh nghiệp.

4. Năng lực (Kĩ năng/Khả năng):
Khả năng áp dụng kiến thức vào công việc hiệu quả;Khả năng giao tiếp và truyền thông; kỹ năng sử dụng phần mềm và office hiệu quả.

5. Các yêu cầu khác:
Trung thực, nhanh nhẹn, cẩn thận, quyết liệt, nghiêm túc và luôn có tinh thần cầu tiến.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên cao cấp Scrum Master - MSB - KCN - 1F291

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 10/07/2024

Chuyên viên cao cấp/Chuyên gia Kiến trúc và Giải pháp (SA) - MSB DF - 1F289

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 10/07/2024

Kiểm soát viên đối soát - MSB DF - 1F290

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 10/07/2024

Chuyên viên cao cấp Quản lý hiệu suất ngân hàng bán lẻ(RB) - QLTC - MSB - 1F287

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 10/07/2024

Chuyên viên Kế toán chi tiêu - QLTC - MSB - 1F286

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 10/07/2024

Trợ lý Kiểm toán viên Kiểm toán Tín dụng - BKS - MSB - 3I076

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 10/07/2024

Chuyên gia vận hành Cloud - MSB - KCN - 3I078

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 10/07/2024

Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Đánh giá An toàn Thông tin - MSB - KCN - 3I075

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 10/07/2024

Chuyên gia/Chuyên gia cao cấp quản trị chuyển đổi - KCL - MSB - 1Y553

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 10/07/2024

Giám đốc quản lý sản phẩm (PO - Loyalty) - MSB DF - 1Y552

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/07/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.