Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

1. Lưu trữ và theo dõi toàn bộ hợp đồng đầu vào, đầu ra.

2. Định kỳ đối chiếu công nợ với khách hàng, nhà cung cấp. Đôn đốc công nợ hàng tháng của khách hàng cư dân: Tiền điện, nước, gửi xe, phí dịch vụ

3. Theo dõi và hạch toán quản trị các hoạt động theo yêu cầu,

4. Kiểm tra đối chiếu định khoản nghiệp vụ, số liệu báo cáo chi tiết và tổng hợp, số dư cuối kỳ.

5. Kiểm tra và hạch toán các nghiệp vụ kế toán tổng hợp.

6. Xây dựng được check list công việc được giao theo kỳ ngày/tuần/tháng

7. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của kế toán trưởng. 

Job Requirement

1. Trình độ: 
Cử nhân kinh tế chuyên ngành tài chính kế toán trở lên.

2. Kinh nghiệm: 
Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm ở vị trí tương đương

3. Kiến thức: 
Nắm vững kiến thức về kế toán, thuế và quản lý tài chính doanh nghiệp.

4. Năng lực (Kĩ năng/Khả năng): 
Khả năng áp dụng kiến thức vào công việc hiệu quả;Khả năng giao tiếp và truyền thông; kỹ năng sử dụng phần mềm và office hiệu quả.

5. Các yêu cầu khác: 
Trung thực, nhanh nhẹn, cẩn thận, quyết liệt, nghiêm túc và luôn có tinh thần cầu tiến.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên chính / Chuyên viên cao cấp / Chuyên gia Xây dựng Mô hình rủi ro tín dụng - QLRR - MSB - 1P410

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 24/05/2024

Chuyên viên Vận hành tác nghiệp - TNEX Finance - 3R004

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 21/05/2024

Chuyên viên/ Chuyên viên chính Kế toán chi tiêu - MTCB - QLTC - MSB - 1F280

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 17/05/2024

Chuyên viên/ Chuyên viên chính Kế toán chi tiêu - MTCB - QLTC - MSB - 1F274

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 15/05/2024

Chuyên viên chính kiểm soát tuân thủ - TNEX Finance - 3H096

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 14/05/2024

Chuyên viên cao cấp nghiệp vụ Thuế - TNEX Finance - 3H112

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 10/05/2024

Trưởng phòng kiểm soát nội bộ - ROX HO - 1N307

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 08/05/2024

Chuyên viên cao cấp/Giám đốc phê duyệt tín dụng bán lẻ (kênh thế chấp) - QLRR - MSB - 1I290

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 22/04/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.