Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Kiểm soát, phân tích chất lượng nước thải, đề xuất giải pháp xử lý nước thải của KCN đảm bảo không gây nguy hại đến môi trường;

2. Theo dõi, tổng hợp hóa chất, đánh giá, phân tích số lượng sử dụng để có giải pháp điều chỉnh phù hợp và tiết kiệm chi phí hóa chất….;

3. Kiểm tra nước thải của các doanh nghiệp trước khi chảy vào hệ thống thu gom tập trung của KCN; Chốt số đo của đồng hồ đo nước thải của khách hàng.

4. Giải quyết các sự cố về hóa chất có thể xảy ra trong quá trình vận hành hệ thống;

5. Đưa ra những giải pháp xử lý các vấn đề môi trường khi có sự cố;

6. Làm các báo cáo xử lý chất thải, môi trường của nhà máy;

7. Quản lý hồ sơ về quản lý môi trường cho Khu công nghiệp như: giấy phép xả thải, giấy phép khai thác nước, báo cáo môi trường định kỳ,…

8. Làm việc với nhà thầu, khách hàng, cơ quan nhà nước về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực môi trường và tài nguyên nước;

9. Hướng dẫn các quy định về xử lý chất thải cho nhân viên liên quan trong doanh nghiệp;

10. Thực hiện các công việc khác nhằm đảm bảo tuân thủ Luật BVMT, Luật Tài nguyên nước;

11. Cập nhật các văn bản của chính phủ về môi trường để đề xuất báo cáo kịp thời các vấn đề cần điều chỉnh nhằm đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành môi trường
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B
 • Tin học: Thành thạo các phần mềm chuyên ngành: Word, Excel...;

2. Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực môi trường, xử lý nước thải.

3. Kiến thức:

 • Kiến thức chung: Am hiểu quy định/quy trình tác nghiệp trong/ngoài đơn vị;
 • Kiến thức chuyên môn: Am hiểu các công nghệ, dây chuyền công nghệ xử lý nước thải; Am hiểu các văn bản pháp luật liên quan hệ thống xử lý nước thải tại KCN; Am hiểu các văn bản pháp luật liên quan hệ thống xử lý nước thải tại KCN;

4. Năng lực:

 • Năng lực hành vi/Thái độ: Tinh thần trách nhiệm, làm việc theo nhóm/tổ chức;
 • Năng lực chung: Áp dụng kiến thức vào công việc hiệu quả
 • Năng lực quản lý/lãnh đạo: Khả năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện
 • Năng lực chuyên môn: Có khả năng kiểm soát chi phí và tư duy logic số học;

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên Kỹ thuật - TNSP - 2X026

Location: Ha Noi, Ha Tinh, Hai Duong Salary: 7 Tr - 9 Tr VND Expired Date: 04/07/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.