Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Kiểm soát lại hồ sơ, giấy tờ kế toán đã phát hành đảm bảo kết quả hồ sơ:

 • Kiểm soát lại giá, tiền phạt chậm thanh toán
 • Kiểm soát phê duyệt đúng nội dung theo dõi kế toán

2. Theo dõi tiến độ thanh toán của HĐMB và Đốc thúc thu đòi công nợ:

 • Hệ thống theo dõi tiến độ thanh toán độc lập, có đối chiếu chéo
 • Liên lạc khách hàng đốc thúc thu đòi công nợ;
 • Hỗ trợ thủ tục khách hàng thanh toán, công văn giấy tờ thanh toán
 • Thực hiện các thủ tục liên quan tới thanh toán, công nợ với khách hàng

3. Thực hiện theo dõi Hợp đồng môi giới nhà phân phối & tính toán phí môi giới định kỳ:

 • Thực hiện giao dịch với các nhà phân phối, đối tác, các phòng ban bộ phận liên quan để hạch toán phí môi giới, thưởng kinh doanh
 • Làm Đề nghị duyệt thanh toán, hoàn ứng các khoản phải trả cho nhà phân phối

4. Tổng hợp Báo cáo hàng ngày và gửi báo cáo mỗi ngày:

 • Hạch toán tiền thu về hàng ngày vào báo cáo tiền theo mẫu;
 • Đối chiếu với các bộ phận: Thủ tục, CSKH, Kế toán công ty;

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên ưu tiên các ngành Kế toán, kinh tế, Luật, ngân hàng, dịch vụ, quàn trị, kiểm toán, hạch toán
 • Ngoại ngữ: Có khả năng hiểu và giao tiếp tiếng Anh cơ bản (TOEIC 350 hoặc tương đương)
 • Tin học: Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm kế toán tương ứng.

2. Kinh nghiệm:

 • Kinh nghiệm chuyên môn: Từ 1 năm kinh nghiệm trở lên làm trong lĩnh vực kế toán công nợ, kế toán thanh toán, kiểm toán... Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Bất động sản là lợi thế
 • Kinh nghiệm quản lý: Không yêu cầu

3. Kiến thức:

- Kiến thức chung:

 • Am hiểu tổ chức: hiểu rõ văn hóa công ty và thực thi hiệu quả văn hóa công ty trong giao tiếp với KH
 • Am hiểu về lĩnh vực ngành/nghề đang cung cấp: Có kiến thức về kế toán, theo dõi thu chi thanh toán, thu đòi công nợ. Hiểu biết nghiệp vụ thanh quyết toán, thuế...

- Kiến thức chuyên môn:

 • Am hiểu về sản phẩm dịch vụ: Nắm rõ nội dung các loại hợp đồng: Hợp đồng mua bán căn hộ, hợp đồng chuyển nhượng... Nắm rõ các đợt thanh toán theo tiến độ, cách thức tính lãi, phạt chậm thanh toán.. đối chiếu công nợ, các thủ tục thanh toán
 • Am hiểu về chính sách/quy định/ quy trình trong đơn vị: nắm rõ các quy trình, nội quy, quy chế nghiệp vụ thủ tục, quan hệ với khách hàng

4. Kỹ năng/Khả năng:

- Năng lực hành vi/Thái độ:

 • Tinh thần trách nhiệm.
 • Tuân thủ quy định.
 • Khả năng chủ động trong công việc.

- Năng lực chung:

 • Khả năng giao tiếp và truyền thông.
 • Khả năng làm việc hiệu quả trong sự thay đổi.
 • Khả năng tư duy logic.

- Năng lực quản lý/lãnh đạo:

 • Khả năng đánh giá và ra quyết định.

- Năng lực chuyên môn:

 • Khả năng phân tích và định lượng.
 • Khả năng quản lý quá trình triển khai công việc.
 • Thấu hiểu khách hàng.
 • Kỹ năng theo dõi tiền, công nợ, sổ sách chứng từ.
 • Khả năng làm việc chi tiết.

5. Các yêu cầu khác

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

FCCOM - Chuyên viên thu hồi nợ địa bàn - FCCOM - 2Y034

Location: Thanh Hoa Salary: Competitive Expired Date: 09/07/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.