Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Triển khai các mô hình,  phương pháp và các tiêu chuẩn liên quan đến Quản lý Chất lượng các hệ thống công nghệ trên toàn ngân hàng

2. Tham gia các dự án cải tiến nhằm tinh gọn thủ tục, quy trình, gia tăng năng suất & chất lượng, để mang lại giá trị có ích cho Khách hàng và Ngân hàng.

3. Đo lường chất lượng một số hệ thống công nghệ trọng yếu; Báo cáo hệ thống công nghệ trọng yếu định kì hàng tháng; Phối hợp với Khối Công nghệ phân tích lỗi/sự cố và giám sát  xử lý; Đánh giá chất lượng/KPI dự án công nghệ IT; Phối hợp và giám sát cùng Khối Công nghệ để nâng cấp chất lượng hệ thống công nghệ trọng yếu hàng năm. 

4. Là đầu mối ghi nhận các ý kiến về các bất cập của Quy định, Quy trình liên quan đến Hoạt động Quản lý & Cải tiến chất lượng, từ đó tổng hợp, phân loại và phân phối về các đơn vị chủ quản, yêu cầu có kế hoạch khắc phục các bất cập; theo dõi và lập báo cáo hàng tháng việc xử lý.

5. Triển khai Chương trình thúc đẩy sáng kiến cải tiến  

Job Requirement

1, Trình độ 

 • Tốt nghiệp Đại học với chuyên ngành Quản lý chất lượng hệ thống công nghệ/công nghệ thông tin, Tài chính - Ngân hàng và các ngành liên quan khác
 • Thành thạo SQL, excel nâng cao, câu lệnh SQL hoăc tương đương, để chiết xuất dữ liệu là một lợi thế. Am hiểu các hệ thống báo cáo, quy trình vận hành của ngân hàng.
 • Thành thạo tin học văn phòng

2, Kinh nghiệm 

 • Tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực triển khai hoạt động quản lý và cải tiến chất lượng nói chung, với  ít nhất 03 năm kinh nghiệm tham gia quản lý và cải tiến trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng

3, Kiến thức 

 • Am hiểu hệ thống công nghệ ngân hàng, quy định vận hành hỗ trợ hệ thống, ITIL
 • Am hiểu các văn bản, quy định liên quan tổ chức bộ máy, hoạt động kinh doanh, tác nghiệp ngân hàng
 • Am hiểu về các sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng

4, Khả năng/Kỹ năng 

- Kiến thức chung 

 • Tư duy dịch vụ
 • Tự nghiên cứu và học hỏi
 • Làm việc nhóm

- Kiến thức chuyên môn 

 • Có chứng chỉ ITIL , LEAN SIX SIGMA
 • Nắm vững phương pháp triển khai Dự án cải tiến theo Lean-SixSigma được áp dụng cho  ngân hàng
 • Nắm vững quy trình cơ bản nhưng không hạn chế, gồm: Triển khai SLA; Xử lý khiếu nại khách hàng; Theo dõi - Đo lường Phân tích; Quản lý các góp ý/ sáng kiến cải tiến, Khảo sát sự hài lòng.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân - RB - MSB - 2Y068

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 08/04/2024

Chuyên viên chính kinh doanh ngoại tệ - RB - MSB - 2Y067

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 08/04/2024

Giám đốc quan hệ khách hàng ưu tiên - RB - MSB - 2Y066

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 08/04/2024

Chuyên viên cao cấp phát triển sản phẩm tín dụng - RB - MSB - 1O177

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 05/04/2024

STP - Phân tích nghiệp vụ (mảng phê duyệt theo lô) - MSB - DXN - 1I301

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 05/04/2024

Chuyên viên cao cấp quản lý tài sản - QLRR - MSB - 1I297

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 04/04/2024

Developer Java( BPM) - MSBIT BU - DXK - 1F275

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 04/04/2024

Solution Architecture - MSBIT BU - DXK - 1F277

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 04/04/2024

[DI5] Senior Java Developer - MSB - DXD - 1Y535

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 03/04/2024

Chuyên viên cao cấp Phân tích nghiệp vụ - MSBIT BU - DXK - 1F278

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 03/04/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.