Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Báo cáo và giám sát rủi ro thị trường

+ Thực hiện các báo cáo về quản lý rủi ro thị trường theo quy định hiện hành của MSB, NHNN và các tổ chức khác theo yêu cầu

+ Đo lường các trạng thái rủi ro thị trường

+ Đánh giá mức độ rủi ro, dự báo, cảnh báo sớm rủi ro thị trường

- Rà soát và thiết lập hệ thống hạn mức rủi ro thị trường

- Rà soát, ban hành và thẩm định văn bản/sản phẩm mới có liên quan đến rủi ro thị trường

- Nghiên cứu và phát triển phương pháp luận về rủi ro thị trường theo tiêu chuẩn trong nước và quốc tế

- Tham gia các dự án liên quan đến phát triển hệ thống dữ liệu, hệ thống báo cáo liên quan đến rủi ro thị trường

Job Requirement

1. Trình độ:

- Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: tài chính, ngân hàng, đầu tư, toán tài chính,…

- Ngoại ngữ: Cơ bản, tương đương cấp A2 trở lên

- Tin học văn phòng: Sử dụng thành thạo Excel

2. Kinh nghiệm:

- Đã ra trường và đi làm từ 1-2 năm; không yêu cầu có kinh nghiệm làm việc tại vị trí tuyển dụng

3. Kỹ năng:

- Có kỹ năng tự học hỏi; nghiên cứu và tìm kiếm nguồn thông tin/tài liệu

- Có kỹ năng làm việc nhóm; kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công việc

- Có kỹ năng phân tích và tổng hợp thông tin/dữ liệu

- Có tư duy sáng tạo và đổi mới

4. Các tiêu chí được ưu tiên:

- Ứng viên có kinh nghiệm tại vị trí ứng tuyển hoặc tại vị trí liên quan (Quản lý tài sản nợ có, mô hình rủi ro, quản lý tài chính, các bộ phận thuộc khối nguồn vốn; kinh doanh sản phẩm tài chính, phái sinh)

- Ứng viên có các chứng chỉ: FRM, CFA

- Ưu tiên ứng viên có các kỹ năng:

- Phân tích/đánh giá và nhạy bén với thông tin thị trường vi mô/vĩ mô

- Kỹ năng cơ bản SQL; VBA; Power Query

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên gia Phân tích Kinh doanh - MSB - DT - 1M445

Location: Ha Noi Salary: 30 Tr - 45 Tr VND Expired Date: 03/07/2024

Chuyên gia dự án Sales Transformation - RB - MSB - 1O203

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 03/07/2024

Chuyên viên chính Định giá - QLRR - MSB - 1I326

Location: Ha Noi, Quang Ninh Salary: Negotiable Expired Date: 01/07/2024

Chuyên viên Thanh toán trong nước - KVH - MSB - 1I328

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 01/07/2024

Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp kinh doanh ngoại tệ - RB - MSB - 1C182

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 01/07/2024

Giám đốc quản lý Portfolio Dự án Chuyển đổi Số (PMO) - ROX HO - 2Z162

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 19/07/2024

Chuyên viên chính/ Giám đốc Phê duyệt tín dụng bán lẻ thế chấp (Hội sở Hà Nội) - QLRR - MSB - 3B382

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 26/06/2024

Giám đốc quan hệ khách hàng tín dụng - RB - MSB - 1C181

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 16/06/2024

Chuyên viên cao cấp Phát triển đối tác (Fintech) - TNEX Finance - 2Z161

Location: Ha Noi Salary: 20 Tr - 35 Tr VND Expired Date: 02/08/2024

Chuyên viên cao cấp thúc đẩy kinh doanh khách hàng doanh nghiệp - RB - MSB - 1O200

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 19/06/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.