Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development

Job Description

●    Thực hiện các công việc tác nghiệp, vận hành dịch vụ Ngân hàng số
-    Thực hiện phê duyệt đăng ký mở tài khoản online cho khách hàng trên hệ thống quản trị Admin; 
-    Thực hiện phê duyệt hồ sơ,hợp đồng hợp tác dịch vụ thanh toán số với các đối tác, điểm chấp nhận thanh toán sử dụng dịch vụ thanh toán với TNEX/MSB
-    Tham gia với các Phòng ban liên quan  của TNEX để xây dựng Quy trình quản trị vận hành tác nghiệp cho các sản phẩm ngân hàng số và quy trình/quy định thẩm định phê duyệt khách hàng;
-    Định kỳ gửi các báo cáo nghiệp vụ được phân công phụ trách đến Trưởng nhóm phụ trách bộ phận hoặc Giám đốc Phòng và các bên  nghiệp vụ liên quan trong TNEX và MSB theo yêu cầu;
-    Tham gia đánh giá rà soát lại quy trình vận hành đang thực hiện; cùng phối hợp với Trưởng nhóm Phụ trách bộ phận và  Giám đốc Phòng làm việc với bộ phận phát triển sản phẩm,các bộ phận liên để tối ưu hóa sản phẩm và quy trình vận hành;
●    Triển khai công tác đối soát, thanh toán, hạch toán cho các dịch vụ thanh toán số
-    Thực hiện các công việc đối soát, thanh toán và hạch toán cho khách hàng/ đối tác theo nhóm công việc được phân công phụ trách;
-    Định kỳ, báo cáo lãnh đạo và các bên liên quan về công tác thanh toán và kế toán dịch vụ cho khách hàng/đối tác 
●    Tham gia kiểm soát công tác quyết toán tài chính năm
●    Các công việc khác
-    Tham gia vào các dự án của Công ty liên quan đến các dịch vụ thanh toán số;
-    Trực tiếp tham gia xây dựng các yêu cầu phát triển các tính năng quản trị khách hàng hàng Admin;
-    Lập báo cáo và cung cấp các số liệu cho các bên liên quan đến nghiệp vụ vận hành, thanh toán dịch vụ của TNEX ;
-    Cập nhật các văn bản quy định liên quan đến nghiệp vụ cho Phòng Tác nghiệp vận hành/Trung tâm vận hành và công nghệ/Công ty cổ phần dịch vụ và nền tảng kỹ thuật số TNEX

Job Requirement

●    Trình độ
-    Trình độ Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, tài chính, ngân hàng
●    Kinh nghiệm
-    Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm trong lĩnh vực Kế toán Ngân hàng.
●    Kiến thức
-    Am hiểu các hệ thống giao dịch thẻ/ngân hàng điện tử và các kênh thanh toán dịch vụ số trong ngân hàng
-    Am hiểu các chuẩn mực kế toán, quy định kế toán ngân hàng
-    Am hiểu quy trình, quy định nghiệp vụ của ngân hàng
-    Am hiểu về các công ty trong lĩnh vực công nghệ/chuyển đổi số, ngân hàng số
-    Am hiểu về các sản phẩm, dịch vụ thanh toán của TNEX.  Có kiến thức về các sản phẩm dịch vụ giao dịch điện tử của Ngân hàng (Internet Banking, Mobile Banking, các dự án Fintech) 
-    Am hiểu quy định của pháp luật trong lĩnh vực thanh toán số ngân hàng
●    Kỹ năng
-    Triển khai dịch vụ thanh toán số
-    Khả năng phân tích và đưa ra các yêu cầu về nghiệp vụ thanh toán 
-    Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định
-    Kỹ năng tư duy logic
-    Kỹ năng giao tiếp và truyền thông
●    Các yêu cầu khác
-    Chịu áp lực cao trong công việc.
-    Thái độ cầu tiến 
-    Trung thực và cẩn thận

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Giám đốc quản lý sản phẩm (PO - Loyalty) - MSB DF - 1P453

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/10/2024

Chuyên viên cao cấp Nền tảng Dữ liệu phân tích - MSB - DT - 1M452

Location: Ha Noi Salary: 35 Tr - 40 Tr VND Expired Date: 18/10/2024

Cộng tác viên Quản lý Chuyển đổi Số - MSB DF - 1M451

Location: Ha Noi Salary: Tr - 6 Tr VND Expired Date: 27/08/2024

Cộng tác viên Đại diện Đơn vị nghiệp vụ - Usecase MOA - MSB DF - 1M450

Location: Ha Noi Salary: Tr - 6 Tr VND Expired Date: 27/08/2024

Nhân viên lễ tân chung cư - TNPM - ROX Key - 1N322

Location: Ha Noi Salary: 7 Tr - 8 Tr VND Expired Date: 22/08/2024

Giám sát dịch vụ - TNPM - ROX Key - 1N323

Location: Ha Noi Salary: 10 Tr - 12 Tr VND Expired Date: 22/08/2024

Chuyên viên cao cấp Quản trị cơ sở dữ liệu rủi ro - QLRR - MSB - 1P472

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 19/08/2024

Giám đốc Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp lớn - EB - MSB - 1P471

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 19/08/2024

Chuyên viên Phát triển Khách hàng giao dịch ngoại tệ và phái sinh - FI - MSB - 1P470

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 19/08/2024

Chuyên viên Thu hồi nợ hiện trường - QLRR - MSB - 1P469

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 19/08/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.