Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Tham gia lập kế hoạch hoạt động kinh doanh của công ty;
 • Phân tích, kiểm soát kết quả hoạt động kinh doanh của công ty với kế hoạch;
 • Thực hiện soạn thảo, theo dõi, quản lý, lưu trữ Hợp đồng cung cấp dịch vụ của công ty với khách hàng;
 • Theo dõi việc thanh toán các hợp đồng kinh tế của Công ty đảm bảo đúng thời hạn, điều kiện thanh toán và tuân thủ pháp luật;
 • Thực hiện nghiệm thu thanh toán phí dịch vụ theo các Hợp đồng của công ty với khách hàng;
 • Theo dõi, quản lý, kiểm soát các chi phí của công ty như: Chi phí đào tạo, chi phí tuyển dụng,… và thực hiện báo cáo tổng hợp doanh thu, chi phí;
 • Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên các chuyên ngành Kế toán, Kinh tế, Tài chính- Ngân hàng
 • Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên trong nghiệp vụ tài chính, hiểu biết về tài chính, kế toán, thuế và hệ thống pháp luật liên quan
 • Trình độ ngoại ngữ: Cấp độ 2 (Toeic 300-450 hoặc tương đương) - Có khả năng hiểu & giao tiếp tiếng Anh Trung bình
 • Thành thạo tin học văn phòng
 • Có năng lực phân tích, định lượng và đánh giá các rủi ro

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

[SJ4] Nhân viên Kế toán mua hàng - Purchase Accountant Staff - SJ - 3C075

Location: Ha Noi, Lao Cai, Hau Giang Salary: Competitive Expired Date: 09/07/2022

Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng - Công ty TNS Holdings - 1N222

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

Đại diện Đơn vị kinh doanh Back-end - MSB DF - DXN - 1M272

Location: Ha Noi Salary: 25 Tr - 35 Tr VND Expired Date: 31/07/2022

Chuyên viên cao cấp Triển khai Back-end - MSB DF - DXN - 1M271

Location: Ha Noi Salary: 25 Tr - 35 Tr VND Expired Date: 31/07/2022

CVCC Kiểm soát sau định giá - QLRR - MSB - 1I172

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 31/07/2022

CVCC MKT Phân khúc khách hàng Chủ doanh nghiệp - MKT - MSB - 1Y387

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

Giám đốc Quản lý sản phẩm KHDN (LC/Bảo lãnh) - MSB DF - DXN - 1Y386

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

Giám đốc kỹ thuật - Engineering lead - MSB DF - DXK - 1Y385

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 31/07/2022

CTV Kế toán Chi tiêu Hà Nội - QLTC - MSB - 3B228

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 31/07/2022

Chuyên viên chính Kế toán Chi tiêu Hà Nội - QLTC - MSB - 3B227

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 31/07/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.