Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Thẩm thực địa (Theo quy trình, quy định của FCCOM): Thực địa nơi ở, nơi làm việc, nơi kinh doanh... của khách hàng tùy thuộc vào yêu cầu của sản phẩm và bộ phận thẩm định, phê duyệt để kiểm tra tính xác thực thông tin khách hàng khai báo, xác định các yếu tố rủi ro tiềm ẩn

2. Lập báo cáo thực địa phản ánh thực tế nơi ở, nơi làm việc... của khách hàng. Báo cáo chi tiết tình trạng tài chính (thu nhập, chi phí) thông qua chứng từ thu nhập, cũng như những vấn đề bất thường khác của Khách hàng để hỗ trợ bộ phận thẩm đinh, phê duyệt quyết định cho vay

3. Hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm đối với ĐVKD khi đi thực địa khách hàng

4. Phối hợp tác nghiệp với các bộ phận liên quan:

 • Phối hợp với các bộ phận liên quan (định giá, kiểm soát giải ngân, kiểm soát sau vay…v.v) trong quá trình xác minh thực địa
 • Kịp thời thông báo cho PCGL và lãnh đạo trường hợp phát hiện các gian lận hồ sơ, khách hàng.

5. Thực hiện các công việc khác được giao.

Job Requirement

1. Trình độ: 

 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh, Luật và các ngành có liên quan.
 • Có khả năng giao tiếp và đọc hiểu tài liệu nghiệp vụ bằng tiếng Anh.
 • Thành thạo tin học văn phòng.

2. Kinh nghiệm: Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm kinh doanh trực tiếp.

3. Kiến thức:

 • Hiểu về hệ thống ngân hàng.
 • Am hiểu sản phẩm tín dụng của ngân hàng.
 • Am hiểu quy định/quy trình tác nghiệp trong đơn vị.
 • Hiểu về luật tín dụng ngân hàng.

4. Năng lực:

 • Khả năng tư duy logic.
 • Khả năng giao tiếp và truyền thông.
 • Khả năng làm việc theo nhóm/tổ chức.

5. Các yêu cầu khác: Yêu cầu người địa bàn.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Nhân viên quan hệ khách hàng - FCCOM - 3F020

Location: Khanh Hoa, Quang Nam, Da Nang Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân - RB - MSB - 1D169

Location: Quang Ngai, Khanh Hoa, Da Nang Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.