Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

1. Thực hiện, xử lý lệnh thanh toán trên các kênh thanh toán trong nước/quốc tế và các giao dịch hạch toán kế toán liên quan
- Tiếp nhận lệnh chuyển có từ các Đơn vị nghiệp vụ và xử lý lệnh thanh toán đi trên các phần mềm ứng dụng theo mảng nghiệp vụ được phân công
- Xử lý lệnh thanh toán đến trên phần mềm ứng dụng theo quy trình nghiệp vụ của từng kênh thanh toán 
- Thực hiện hạch toán kế toán các giao dịch liên quan đến nghiệp vụ thanh toán trong nước/quốc tế
- Chấm và đối chiếu số liệu hệ thống phát sinh hàng ngày và các báo cáo liên quan đến nghiệp vụ thanh toán trong nước/quốc tế theo quy trình nghiệp vụ cho từng kênh thanh toán
- Hoàn thiện và thực hiện lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định.

2.Thực hiện các công việc khác liên quan đến nghiệp vụ thanh toán trong nước/quốc tế
- Xử lý các tra soát, khiếu nại liên quan đến giao dịch thanh toán trong nước/quốc tế
- Hỗ trợ, tư vấn, giải đáp các thắc mắc liên quan đến nghiệp vụ thanh toán trong nước theo yêu cầu từ các Đơn vị 
- Lập báo cáo và cung cấp số liệu liên quan đến nghiệp vụ thanh toán trong nước theo yêu cầu từ các bên
- Cập nhật quy định quy trình nghiệp vụ, văn bản định chế liên quan đến nghiệp vụ 

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của GĐ TTTT và Tổ trưởng.

Job Requirement

1. Trình độ: 
- Tốt nghiệp đại học trở lên, Chuyên ngành Ngoại thương, Kế toán, Tài chính, Ngân hàng.
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
- Tiếng Anh: trình độ B

2. Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên các ứng viên có kiến thức về hệ thống thanh toán và kênh thanh toán

 

3. Kiến thức:
- Am hiểu về hệ thống thanh toán và các kênh thanh toán;
- Am hiểu các quy định, quy trình và chế độ hạch toán kế toán liên quan đến hoạt động thanh toán;

4. Năng lực (Kĩ năng/Khả năng):
 - Khả năng làm việc với cường độ công việc cao, chịu được áp lực công việc
 - Khả năng làm việc theo nhóm, 
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt.

 

5. Các yêu cầu khác:
- Tinh thần trách nhiệm cao, thích nghi môi trường tốt;
- Tuân thủ tuyệt đối các quy định và kỷ luật tốt.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp/ Chuyên gia Xây dựng Mô hình rủi ro tín dụng - QLRR - MSB - 1P430

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 10/07/2024

Chuyên viên Phân tích và Quản trị kinh doanh - QLTD - MSB - 1P429

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 10/07/2024

Chuyên viên Quản lý hiệu suất bảo hiểm Phi nhân thọ - FI - MSB - 1P428

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 10/07/2024

Chuyên viên chính Tư vấn Pháp lý tổng hợp - PLTT - MSB - 1F297

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

Trưởng nhóm Kế toán Thuế và Hậu kiểm - QLTC - MSB - 1F295

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

Chuyên viên Thu hồi nợ qua điện thoại/Thực địa - TNEX Finance - 2Z166

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

Chuyên viên cao cấp Phát triển Chuỗi và đối tác - EB - MSB - 1P451

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/07/2024

Chuyên viên Bán hàng qua điện thoại - EB - MSB - 1P447

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/07/2024

Trợ lý lãnh đạo điều hành - VPDV - MSB - 1P448

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/07/2024

Chuyên viên cao cấp Phát triển Giải pháp tín dụng doanh nghiệp - EB - MSB - 1P446

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/07/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.