Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

1. Chính sách/ Thủ tục

- Tương tác với người vay, người thân và người quen trong khuôn khổ các cuộc trò chuyện qua điện thoại và các cuộc gặp riêng cá nhân;

- Thực hiện các biện pháp có thể để thu nợ (huỷ bỏ hình phạt, cơ cấu lại nợ, giao dịch Repo, v.v.);

- Báo cáo qua phần mềm tất cả các thông tin về các chuyến thực địa

2. Vận hành:

- Nhận hợp đồng phân bổ từ Trưởng nhóm và đi thăm khách hàng đầy đủ 

- Đi thực địa đến nơi đăng ký và lưu trú của khách hàng vay nợ quá hạn (nợ) để thông báo về số nợ quá hạn

- Thực hiện thăm thực địa tại nhà và nơi làm việc của mỗi khách hàng (trừ khoản vay đủ) từ danh mục hợp đồng (được phân bổ)

3. Báo cáo

- Quản lý và báo cáo phiếu thu

- Báo cáo trưởng nhóm về thời gian bắt đầu và kết thúc chuyến đi thực địa, với danh sách tất cả các địa chỉ được kế hoạch thăm (trước khi bắt đầu chuyến đi thực địa)

- Báo cáo hằng ngày cho trưởng nhóm hoặc trưởng bộ phận về kết quả thực hiện công việc

Job Requirement

1. Trình độ                                                                                                                              

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành Tài chính Ngân hàng, Kinh doanh, Kế toán hoặc các chuyên ngành có liên quan;

- Thành thạo tin học văn phòng và có khả năng sử dụng các phần mềm hỗ trợ công việc.

2. Kinh nghiệm                                                                                                                                   

- Ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thu hồi nợ hoặc quản trị rủi ro có liên quan là lợi thế

3. Kỹ năng/Khả năng                                                                                                                         

- Tuân thủ quy định

- Khả năng chủ động trong công việc

- Khả năng giao tiếp lưu loát

- Kỹ năng quản lý phân bổ thời gian

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Kiểm soát viên đối soát - MSB DF - 1F290

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 10/07/2024

Chuyên viên cao cấp Quản lý hiệu suất ngân hàng bán lẻ(RB) - QLTC - MSB - 1F287

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 10/07/2024

Chuyên viên Kế toán chi tiêu - QLTC - MSB - 1F286

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 10/07/2024

Trợ lý Kiểm toán viên Kiểm toán Tín dụng - BKS - MSB - 3I076

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 10/07/2024

Chuyên gia vận hành Cloud - MSB - KCN - 3I078

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 10/07/2024

Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Đánh giá An toàn Thông tin - MSB - KCN - 3I075

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 10/07/2024

Chuyên gia/Chuyên gia cao cấp quản trị chuyển đổi - KCL - MSB - 1Y553

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 10/07/2024

Giám đốc quản lý sản phẩm (PO - Loyalty) - MSB DF - 1Y552

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/07/2024

Giám đốc quản lý sản phẩm STP (PO Risk Model App) - MSB DF - 1Y551

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 26/07/2024

Chuyên gia Phân tích Kinh doanh - MSB - DT - 1M445

Location: Ha Noi Salary: 30 Tr - 45 Tr VND Expired Date: 03/07/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.