Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Hỗ trợ triển khai các chương trình đào tạo:

 • Thực hiện các thủ tục hành chính để triển khai các dịch vụ đào tạo (hợp đồng, phiếu yêu cầu, tờ trình, thông báo, tạm ứng, hoàn ứng, thanh lý hợp đồng)
 • Tham gia tổ chức, quản lý lớp học
 • Lập các báo cáo gửi khách hàng và quản lý trực tiếp đúng thời hạn

2. Lưu trữ tài liệu, hồ sơ

 • Lưu trữ đầy đủ hồ sơ đào tạo theo quy định
 • Cung cấp Báo cáo, tài liệu lưu trữ định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu

3. Hỗ trợ công tác thanh quyết toán sau khi kết thúc khóa học

4. Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên các chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị Kinh doanh, Hành chính văn phòng và các ngành có liên quan
 • Tối thiểu 2 năm trở lên trong lĩnh vực nhân sự, đặc biệt trong công tác đào tạo
 • Hiểu biết về các Quy chế, quy trình, quy định trong lĩnh vực Đào tạo và Phát triển của tổ chức
 • Thành thạo tin học văn phòng
 • Ngoại hình ưa nhìn, tác phong chuyên nghiệp phù hợp hoạt động trong lĩnh vực đào tạo
 • Có khả năng giao tiếp tốt

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

CVCC/CVC Tuyển dụng - TTL - 1S077

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 23/07/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.