Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Laptop
  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

1. Chủ động quản lý danh mục khách hàng thông qua việc:
- Rà soát danh mục khách hàng tiềm năng;
- Chủ động tìm kiếm, phát triển khách hàng mới nhằm làm giàu nguồn khách hàng
- Nhận khách hàng giới thiệu từ Cán bộ bán hàng thuộc các ĐVKD

2. Tư vấn sản phẩm bảo hiểm và hướng dẫn khách hàng các thủ tục theo quy định
- Tư vấn sản phẩm bảo hiểm cho khách hàng
- Hướng dẫn khách hàng điền mẫu HSYCBH, chuẩn bị hồ sơ, đóng phí để hoàn thiện Hợp đồng bảo hiểm
- Thực hiện các thủ tục xử lý hủy Hợp đồng

3. Chăm sóc khách hàng sau bán hàng và giải quyết các thắc mắc của khách hàng (xử lý khiếu nại, hỗ trợ giải quyết quyền lợi bảo hiểm)

4. Quản lý hợp đồng và duy trì tỷ lệ tái tục hợp đồng các năm tiếp theo

5. Thực hiện các hoạt động bán chéo sản phẩm trên danh mục khách hàng quản lý

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao phù hợp với nhiệm vụ của Đơn vị và trong phạm vi trách nhiệm của chức danh

Job Requirement

1. Trình độ:

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên với chuyên ngành:Kinh tế/Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm hoặc lĩnh vực liên quan tới công việc đảm nhiệm

- Tiếng Anh giao tiếp tốt ( TOEIC 500 - 600 hoặc tương đương)

- Thành thạo tin học văn phòng

2. Kinh nghiệm

- Kinh nghiệm chuyên môn dưới: 1 năm trong lĩnh vực: Kinh doanh Bảo hiểm, Ngân hàng

3. Kiến thức

-  Kiến thức chung: 

+ Am hiểu các quy định pháp luật về bảo hiểm, hoạt động kinh doanh của ngân hàng-  Kiến thức chuyên môn: 

+ Am hiểu kiến thức về sản phẩm bảo hiểm và triển khai bán sản phẩm bảo hiểm ở kênh Bancassurance

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên chính/Giám đốc Tố tụng cấp 1 - QLTD - MSB - 1I316

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/05/2024

Giám đốc Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp lớn - EB - MSB - 1I313

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/05/2024

Chuyên viên cao cấp Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - EB - MSB - 1I312

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/05/2024

Giám đốc Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) - EB - MSB - 1I311

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/05/2024

Chuyên viên Thu hồi nợ hiện trường - QLRR - MSB - 1I315

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 28/05/2024

Giám đốc Quan hệ khách hàng Tín dụng - RB - MSB - 3F227

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 27/05/2024

Chuyên viên cao cấp thúc đẩy kinh doanh phân khúc khách hàng thu nhập từ lương - RB - MSB - 1O192

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 24/05/2024

Kiểm soát viên - RB - MSB - 3F226

Location: Ho Chi Minh, Binh Duong Salary: Negotiable Expired Date: 23/05/2024

Giám đốc Trung tâm Khách hàng Cá nhân - RB - MSB - 3F223

Location: Ho Chi Minh, Ba Ria - Vung Tau Salary: Negotiable Expired Date: 23/05/2024

Chuyên viên bán hàng qua điện thoại - Telesale - RB - MSB - 3E137

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 23/05/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.