Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Laptop
  • Insurance
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

1. Lập kế hoạch tuyển dụng, tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của các phòng ban, bộ phận trong công ty để trình duyệt  nếu có sự thay đổi so với kế hoạch được duyệt

2. Tìm kiếm và đề xuất các kênh đăng tuyển hiệu quả, soạn thảo nội dung đăng tuyển theo yêu cầu, thực hiện các giải pháp tăng tương tác tin đăng. Tham gia các hội chợ việc làm, giao dịch với các đơn vị tuyển dụng/trung tâm giới thiệu việc làm để thu hút ứng viên

3. Thực hiện các công tác tiếp cận, tư vấn, sàng lọc, đánh giá ứng viên:

- Tìm kiếm, sàng lọc tổng hợp hồ sơ ứng viên

- Thực hiện tư vấn ứng viên, tổ chức phỏng vấn tuyển dụng

- Đàm phán, chốt ứng viên, Thông báo kế quả tuyển dụng cho ứng viên

- Thu thập hồ sơ sau trúng tuyển và chuyển bộ phận Quản trị Nhân sự

4. Phát triển mạng lưới cộng tác viên tuyển dụng, đề xuất xây dựng các chính sách tuyển dụng đảm bảo nguồn lực cho Công ty phù hợp ngân sách thực hiện

5. Đôn đốc và tập hợp hồ sơ nhân sự bổ sung của ứng viên, kiểm soát việc đảm bảo nhân viên đủ điều kiện làm việc khi giới thiệu nhân viên mới. Lập báo cáo định kỳ và đột xuất trong công tác tuyển dụng

Job Requirement

1. Trình độ:Trung cấp trở lên

- Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Quản trị nhân lực,…..

- Tin học văn phòng:Thành thạo tin học văn phòng và cách thực hiện quảng cáo/tổng hợp thông tin từ face book

- Ưu tiên:  Các ứng viên có kinh nghiệm tuyển dụng lao động phổ thông

2. Kinh nghiệm

- Kinh nghiệm chuyên môn tối thiểu: 3 năm trong lĩnh vực: Kế toán tổng hợp, kế toán trưởng

- Bắt buộc/Ưu tiên:  đã có kinh nghiệm trong công tác tuyển dụng đặc biệt là tuyển dụng lao động phổ thông

3. Kiến thức

-  Kiến thức chung: Am hiểu đặc thù hoạt động dịch vụ bảo vệ. Am hiểu tổ chức, cách thức vận hành bố trí bảo vệ theo đặc thù

-  Kiến thức chuyên môn:  Am hiểu về sản phẩm dịch vụ bảo vệ Công ty cung cấp. Am hiểu về chính sách/quy định/quy trình trong đơn vị

4. Kỹ năng/Khả năng

- Năng lực chung:  Giao tiếp và truyền thông. Quản trị các mối quan hệ. Quản trị sự thay đổ

- Năng lực quản lý/lãnh đạo: Phát triển con người

- Năng lực chuyên môn:Khả năng tổng hợp, phân tích thị trườngKhả năng xây dựng chiến lược truyền thông quảng báKhả năng tổng hợp và quản trị data dữ liệu tuyển dụng

5. Các yêu cầu khác: Nhanh nhẹn, hoạt bát, trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc, tuân thủ các nguyên tắc chuyên môn. Khả năng làm việc độc lập/theo nhóm tốt

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.