Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

1. Thực hiện cung cấp dịch vụ Ngân quỹ tại Quỹ nghiệp vụ, Quầy giao dịch hoặc các địa điểm thu chi được phép khác của CBNV trong tổ theo phân công của Giám đốc/Phó Giám đốc Vận hành Kho quỹ (GĐ/PGĐ VHKQ) và Tổ trưởng nghiệp vụ

 • Thực hiện thu/chi tiền mặt, ngoại tệ, tài sản quý, giấy tờ có giá với khách hàng, ĐVKD tại quỹ nghiệp vụ, Quầy giao dịch và các địa điểm thu chi được phép khác 
 • Kiểm đếm, tuyển chọn, đóng bó tiền mặt 
 • Áp tải, vận chuyển, giao nhận tiền mặt, ngoại tệ, tài sản quý và giấy tờ có giá, ấn chỉ quan trọng giữa quỹ nghiệp vụ với khách hàng và các Đơn vị Kinh doanh
 • Kiểm kê tiền mặt, tài sản quí, giấy tờ có giá định kỳ và đột xuất theo phân công
 • Thực hiện nghiệp vụ xuất, nhập, bảo quản tài sản bảo đảm tại quỹ nghiệp vụ theo yêu cầu
 • Thực hiện thu/chi hộ tiền mặt tại chỗ với khách hàng và các Tổ chức Tín dụng khác theo yêu cầu
 • Thực hiện bảo quản và phối hợp nhà cung cấp bảo trì , bảo dưỡng trang thiết bị, công cụ lao động phục vụ kho quỹ 

2. Thực hiện các công việc thuộc vai trò của Cán bộ nghiệp vụ ATM trong quy trình tiếp quỹ ATM theo phân công của GĐ/PGĐ VHKQ và Tổ trưởng nghiệp vụ từng thời kỳ 

 • Tiếp nhận yêu cầu và thực hiện thủ tục tiếp quỹ, kiểm quỹ, kiểm kê tiền mặt tại ATM từ các đơn vị/cấp có thẩm quyền 
 • Quản lý Thẻ admin, chìa khóa vỏ máy ATM, chìa khóa cơ két sắt, chìa khóa buồng ATM và điều khiển các hệ thống báo động tại máy ATM
 • Thực hiện kiểm soát, giám sát quá trình tiếp quỹ, kiểm quỹ, kiểm kê ATM tuân thủ theo quy định, quy trình hướng dẫn hiện hành.
 • Xử lý và phối hợp xử lý tra soát khiếu nại của khách hàng, giao dịch lỗi và chênh lệch quỹ tiền mặt tại ATM
 • Thực hiện công tác chất lượng dịch vụ của ATM và các công việc khác thuộc vai trò của Cán bộ nghiệp vụ ATM trong quy trình vận hành ATM hiện hành

3. Thực hiện các công việc thuộc vai trò của Thủ quỹ ATM trong quy trình tiếp quỹ ATM theo phân công của GĐ/PGĐ VHKQ và Tổ trưởng nghiệp vụ từng thời kỳ

 • Quản lý mã khóa số, chìa khóa chuyên dùng đổi mã khóa số, chìa khóa cassette
 • Thực hiện kiểm đếm, phân loại, chọn lọc, đánh tơi tiền và nạp tiền vào cassette
 • Kiểm tra tình trạng niêm phong tại cassette và máy ATM, kiểm đếm và ký xác nhận biên bản kiểm quỹ, kiểm kê
 • Tiếp/hoàn quỹ tại ATM
 • Thực hiện các công việc khác của vai trò Thủ quỹ ATM theo quy trình vận hành ATM hiện hành

4. Các công việc khác theo phân công của Giám đốc/Phó Giám đốc Vận hành Kho quỹ (GĐ/PGĐ VHKQ) và Tổ trưởng nghiệp vụ

Job Requirement

1. Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, chuyên ngành Tài chính, kinh tế, ngân hàng, kế toán, quản trị kinh doanh

2. Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm trở lên.

3. Kiến thức: Có kiến thức về nghiệp vụ tiền tệ kho quỹ

4. Năng lực và phẩm chất:

 • Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm
 • Cẩn thận, trung thực, có đạo đức nghề nghiệp
 • Chịu khó, có khả năng chịu áp lực công việc
 • Nhanh nhẹn, thích ứng tốt với môi trường làm việc

5. Các yêu cầu khác: Có sức khỏe tốt đáp ứng đặc thù công việc

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên/ Chuyên viên chính Giao dịch ngoại tệ - FI - MSB - 1I343

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 10/07/2024

Telesale, tư vấn tài chính - RB - MSB - 3E147

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 09/07/2024

Giao dịch viên - RB - MSB - 3E146

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 09/07/2024

Chuyên viên tư vấn bảo hiểm - RB - MSB - 3E145

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 09/07/2024

Trưởng nhóm Tín dụng Cá nhân - RB - MSB - 3E142

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 09/07/2024

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng - TNEX Finance - 3Q034

Location: Ho Chi Minh, Dong Nai, Can Tho Salary: Negotiable Expired Date: 09/07/2024

Trưởng nhóm Quan hệ Khách hàng - TNEX Finance - 3Q033

Location: Ho Chi Minh, Phu Yen, Binh Duong Salary: Negotiable Expired Date: 09/07/2024

Chuyên viên thu hồi nợ thực địa - TNEX Finance - 3Q032

Location: Ho Chi Minh, Dong Thap, An Giang Salary: Negotiable Expired Date: 09/07/2024

Chuyên viên/ Chuyên viên chính Định giá - QLRR - MSB - 1I330

Location: Ho Chi Minh, Binh Duong Salary: Negotiable Expired Date: 01/07/2024

Giám đốc Phê duyệt tín dụng bán lẻ thế chấp cấp 1 - QLRR - MSB - 1I327

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 26/06/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.