Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1, Xây dựng và nâng cấp cơ sở dữ liệu, công cụ và hệ thống phục vụ đo lường Tín dụng (VD: Hệ thống xếp hạng Tín dụng; Hệ thống cảnh báo sớm,...):

 • Thực hiện/ phối hợp thực hiện cơ sở xây dụng dữ liệu phục vụ mục đích đo lường rủi ro; bao gồm: xác định các yêu cầu về dữ liệu, thực hiện kiểm tra dữ liệu, văn bản hóa và lưu trữ toàn bộ các tài liệu liên quan đến việc xây dựng cơ sở dữ liệu; 
 • Thực hiện/ phối hợp thực hiện xây dựng, nâng cấp các công cụ và hệ thống đo lường rủi ro:
 • Xây dựng yêu cầu người dùng (URD), xây dựng test case, thực hiện kiểm tra hệ thống (UAT), xây dựng/điều chỉnh hướng dẫn sử dụng công cụ/ hệ thống;
 • Thực hiện truyền thông và đào tạo việc sử dụng các công cụ, hệ thống đo lường rủi ro;
 • Văn bản hóa và lưu trữ các tài liệu liên quan đến việc xây dựng, nâng cấp công cụ/ hệ thống, hướng dẫn sử dụng công cụ/ hệ thống, đào tạo người dùng.

2, Giám sát và báo cáo việc vận hành các công cụ, hệ thống đo lường rủi ro Tín dụng, tham gia quản trị, giám sát và báo cáo việc vận hành các công cụ, hệ thống đo lường rủi ro:

 • Thực hiện hỗ trợ Đơn vị Kinh doanh và giải đáp thắc mắc cho người dùng (trong phạm vi công việc của bộ phận) trên cơ sở hiểu biết về chức năng của công cụ/ hệ thống và các tài liệu, văn bản có liên quan;
 • Phát hiện, tiếp nhận, tổng hợp và hỗ trợ giải quyết những phát sinh, bất cập trong quá trình áp dụng mô hình, công cụ, hệ thống đo lường rùi ro
 • Thực hiện, giám sát và báo cáo rủi ro hoạt động tiềm tàng liên quan đến công cụ/ hệ thống (hành vi người dùng, các lỗi phát sinh của hệ thống
 • Thực hiện/ phối hợp điều chỉnh các tham số của công cụ/ hệ thống (theo phân quyền), chỉnh sửa/ đưa ra yêu cầu chỉnh sửa công cụ và hệ thống; Kiểm tra công cụ/ hệ thống sau khi điều chỉnh/ chỉnh sửa ; Văn bản hóa và lưu trữ toàn bộ tài liệu liên quan;

Job Requirement

1, Trình độ 

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên với chuyên ngành Toán Tài chính, Toán kinh tế, Kinh tế lượng, toán tin... và các ngành liên quan khác
 • Sử dụng tiếng Anh thành thạo, cấp độ từ B1 trở lên hoặc tương đương
 • Có hiểu biết về tin học văn phòng MS Office
 • Ưu tiên: ứng viên có khả năng sử dụng SQL, VBA, R, SAS;...

2, Kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm liên quan tới Xây dựng và triển khai vận hành mô hình/ hệ thống rủi ro tín dụng/ kiểm định tín dụng/ phân tích rủi ro, phân tích và thống kê số liệu

3, Kiến thức

 • Có kiến thức về Ngân hàng và các sản phẩm của Ngân hàng
 • Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về dữ liệu và thiết kế cơ sở dữ liệu
 • Ưu tiên ứng viên có tư duy logic về thiết kế hệ thống

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên gia Phân tích Kinh doanh - MSB - DT - 1M445

Location: Ha Noi Salary: 30 Tr - 45 Tr VND Expired Date: 03/07/2024

Chuyên gia dự án Sales Transformation - RB - MSB - 1O203

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 03/07/2024

Chuyên viên chính Định giá - QLRR - MSB - 1I326

Location: Ha Noi, Quang Ninh Salary: Negotiable Expired Date: 01/07/2024

Chuyên viên Thanh toán trong nước - KVH - MSB - 1I328

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 01/07/2024

Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp kinh doanh ngoại tệ - RB - MSB - 1C182

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 01/07/2024

Giám đốc quản lý Portfolio Dự án Chuyển đổi Số (PMO) - ROX HO - 2Z162

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 19/07/2024

Chuyên viên chính/ Giám đốc Phê duyệt tín dụng bán lẻ thế chấp (Hội sở Hà Nội) - QLRR - MSB - 3B382

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 26/06/2024

Giám đốc quan hệ khách hàng tín dụng - RB - MSB - 1C181

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 16/06/2024

Chuyên viên cao cấp Phát triển đối tác (Fintech) - TNEX Finance - 2Z161

Location: Ha Noi Salary: 20 Tr - 35 Tr VND Expired Date: 02/08/2024

Chuyên viên cao cấp thúc đẩy kinh doanh khách hàng doanh nghiệp - RB - MSB - 1O200

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 19/06/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.