Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Training & Development

Job Description

1, Hỗ trợ triển khai chương trình khuyến mại và truyền thông lớn

2, Hỗ trợ các thông báo và truyền thông trực tiếp trên các kênh website, fanpage; kênh email; KOL

3, Hỗ trợ các truyền thông cho sales: viết content; thiết kế các post trên các kênh KOL, email cho sales, quản lý việc thông tin tới các nhóm sales hiệu quả để thúc đẩy tinh thần sales chia sẻ, lan tỏa các nội dung truyền thông của chương trình khuyến mại.

4, Giữ vai trò điều phối cho các cuộc họp, follow up các đầu mục công việc của các đầu mối sau cuộc họp với các nhà cung cấp và các đối tác nội bộ

Job Requirement

1, Là sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp, có tinh thần làm việc nghiêm túc

2, Cơ hội được học hỏi về công việc thực tế trong ngân hàng ở mảng Marketing

3, Cơ hội được tuyển dụng trực tiếp cho vị trí chính thức thuộc mảng Marketing tại MSB

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên cao cấp Sáng tạo nội dung (Content Marketing) - ROX HO - 3S001

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 05/08/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.