Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development

Job Description

1. Hỗ trợ/tham gia xây dựng và hoàn thiện các công cụ Quản lý hiệu suất kinh doanh:

- Hỗ trợ/tham gia xây dựng, quản lý hệ thống dữ liệu phục vụ các báo cáo tài chính, báo cáo hiệu suất, báo cáo phân tích liên quan tới tài chính nhằm đáp ứng yêu cầu quản trị nội bộ của đơn vị được giao phụ trách

- Hỗ trợ xây dựng cơ chế KPI, tính toán chỉ tiêu tài chính trong KPI

- Hỗ trợ xây dựng các chính sách tài chính kinh doanh tại đơn vị được giao, thực hiện kiểm soát việc thực hiện các chính sách tài chính kinh doanh của đơn vị tuân thủ theo các chính sách của MSB

2. Hỗ trợ/tổ chức xây dựng, theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của đơn vị được giao:

- Hỗ trợ/tham gia việc lập kế hoạch kinh doanh, ngân sách hàng năm

- Hỗ trợ thực hiện đánh giá, phân tích và đưa ra dự báo tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng tuần/tháng của các đơn vị kinh doanh, phân khúc sản phẩm

3. Hỗ trợ/Phân tích và phát triển các báo cáo quản trị kinh doanh định kỳ chi tiết theo đơn vị kinh doanh/ sản phẩm để hỗ trợ công cụ quản trị báo cáo cho từng đơn vị một cách tập trung.

Job Requirement

1. Trình độ

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Ngân hàng,…

- Tiếng Anh giao tiếp cơ bản, tương đương TOEIC 450 điểm trở lên

- Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là excel                             

2. Kỹ năng

- Kỹ năng giao tiếp và làm việc đội nhóm tốt

- Năng động, sáng tạo, chủ động, làm việc độc lập

- Ứng viên có có kỹ năng về SQL; VBA; Powerquery là lợi thế

QUYỀN LỢI:

- Thù lao cố định: 5 triệu đồng/tháng

- Môi trường chuyên nghiệp, được kèm cặp, hướng dẫn bởi đội ngũ cán bộ giàu kinh nghiệm

- Cơ hội phát triển nghề nghiệp, ưu tiên tuyển dụng vào vị trí chuyên viên chính thức

- Địa điểm làm việc: MSB Hội sở, TNR Tower 54A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên cao cấp dự án Sales Transformation - RB - MSB - 1O172

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/01/2024

Chuyên viên cao cấp phát triển sản phẩm tài khoản và Dịch vụ - RB - MSB - 1O173

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 08/01/2024

Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Khách hàng Cá nhân - RB - MSB - 3D039

Location: Ha Noi, Bac Giang, Bac Ninh Salary: Negotiable Expired Date: 08/01/2024

Giám đốc Phân tích và báo cáo rủi ro - QLRR - MSB - 1Y524

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 27/12/2023

Giám đốc phòng giao dịch - RB - MSB - 2Y059

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 01/01/2024

Chuyên viên chính/ CVCC Báo cáo thống kê và đối soát - QLTC - MSB - 1P357

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 19/12/2023

Kiểm soát viên Kế toán chi tiêu - QLTC - MSB - 1P356

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 29/12/2023

Giám đốc Tố tụng (Mảng Xử lý nợ) - QLTD - MSB - 1P354

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 29/12/2023

Giám đốc kiểm toán tín dụng cấp 2 - KTNB - MSB - 1Y522

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 28/12/2023

Chuyên gia Quản trị dự án - MSB DF - DXN - 1Y521

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 27/12/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.