Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Health checkup
 • Training & Development

Job Description

Hỗ trợ các chuyên gia/chuyên viên cao cấp trong công việc hằng ngày:

 • Tiếp nhận, Phân bổ hạn mức cho khách hàng
 • Hỏi tin và trả thông tin CIC và tài sản đảm bảo cho khách hàng
 • Cập nhật tài sản đảm bảo mới phát sinh đã nhập kho
 • Lọc dữ liệu các khách hàng trong list đầu vào, đầu ra có cơ hội khai thác chuỗi, thu thập và tổng hợp thông tin, phân tích dữ liệu sơ bộ, làm báo cáo tracking báo cáo tiến độ

Job Requirement

Yêu cầu

 • Là sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp các khối ngành Kinh tế, Tài chính – Ngân hàng và các ngành liên quan 
 • Kỹ năng giao tiếp, tin học văn phòng và làm việc nhóm tốt
 • Ứng viên có thể làm việc full time tại Hội sở MSB

Quyền lợi

 • Thù lao cố định: 5 triệu đồng/tháng
 • Môi trường chuyên nghiệp, được kèm cặp, hướng dẫn bởi đội ngũ cán bộ giàu kinh nghiệm
 • Cơ hội phát triển nghề nghiệp, tuyển dụng vào vị trí chuyên viên chính thức sau khi kết thúc hợp đồng cộng tác viên
 • Địa điểm làm việc: MSB Hội sở, TNR Tower 54A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân - RB - MSB - 2Y068

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 08/04/2024

Chuyên viên chính kinh doanh ngoại tệ - RB - MSB - 2Y067

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 08/04/2024

Giám đốc quan hệ khách hàng ưu tiên - RB - MSB - 2Y066

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 08/04/2024

Chuyên viên cao cấp phát triển sản phẩm tín dụng - RB - MSB - 1O177

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 05/04/2024

STP - Phân tích nghiệp vụ (mảng phê duyệt theo lô) - MSB - DXN - 1I301

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 05/04/2024

Chuyên viên cao cấp quản lý tài sản - QLRR - MSB - 1I297

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 04/04/2024

Developer Java( BPM) - MSBIT BU - DXK - 1F275

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 04/04/2024

Solution Architecture - MSBIT BU - DXK - 1F277

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 04/04/2024

Chuyên viên cao cấp Phân tích nghiệp vụ - MSBIT BU - DXK - 1F278

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 03/04/2024

Chuyên viên/ Chuyên viên chính Kế toán chi tiêu - MTCB - QLTC - MSB - 1F274

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 03/04/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.