Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Training & Development

Job Description

 • Thực hiện kiểm thử phần mềm (Manual Testing) theo kịch bản đã được lập trình viên cung cấp.
 • Phát hiện và báo cáo lỗi (bug) trong quá trình kiểm thử, đảm bảo sản phẩm không có lỗi trước khi đưa vào sử dụng.
 • Viết các tài liệu liên quan đến quá trình kiểm thử: Test Plan, Test Case, Test Report.
 • Thực hiện kiểm thử hồi quy (Regression Testing) sau khi các lỗi đã được sửa.
 • Phối hợp với các bộ phận liên quan (đặc biệt là đội ngũ phát triển) để đảm bảo chất lượng sản phẩm.
 • Đưa ra các đề xuất cải tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm.
 • Job Requirement

  • Sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan đến Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, hoặc các ngành liên quan.
  • Có kiến thức cơ bản về kiểm thử phần mềm và quy trình phát triển phần mềm.
  • Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt.
  • Chú ý đến chi tiết, tỉ mỉ trong công việc.
  • Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm tốt.
  • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thực tế về kiểm thử phần mềm.

  Kỹ năng và kiến thức cần có:

  • Kiến thức về các loại kiểm thử: Kiểm thử chức năng (Functional Testing), Kiểm thử phi chức năng (Non-functional Testing), Kiểm thử hệ thống (System Testing), Kiểm thử chấp nhận (Acceptance Testing).
  • Kinh nghiệm sử dụng các công cụ kiểm thử: Jira, TestRail, hoặc các công cụ tương tự.
  • Hiểu biết về các ngôn ngữ lập trình cơ bản và khả năng đọc hiểu code là một lợi thế.
  • Kỹ năng viết tài liệu rõ ràng, mạch lạc.


  Similar Jobs

  Job Title Location Salary Expired Date

  CVCC Quản trị Hạ tầng Mạng & Bảo mật - MSB - KCN - 3I083

  Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 27/08/2024

  Chuyên viên chính Hỗ trợ Service Desk - MSB - KCN - 3I084

  Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 27/08/2024

  Chuyên viên cao cấp Nền tảng Dữ liệu phân tích - MSB - DT - 1M452

  Location: Ha Noi Salary: 35 Tr - 40 Tr VND Expired Date: 18/10/2024

  Cộng tác viên Quản lý Chuyển đổi Số - MSB DF - 1M451

  Location: Ha Noi Salary: Tr - 6 Tr VND Expired Date: 27/08/2024

  Cộng tác viên Đại diện Đơn vị nghiệp vụ - Usecase MOA - MSB DF - 1M450

  Location: Ha Noi Salary: Tr - 6 Tr VND Expired Date: 27/08/2024

  Data Analyst - TNEX Finance - 3H130

  Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 12/09/2024

  Chuyên viên cao cấp Quản lý triển khai và thay đổi - MSB - KCN - 3I081

  Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 14/08/2024

  Chuyên viên chính/ Chuyển viên cao cấp Giám sát và kiểm soát rủi ro an ninh thông tin - QLRR - MSB - 3B391

  Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 13/08/2024

  Kiến trúc sư giải pháp (Solution Architect) - MSB - KCN - 3I080

  Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 04/11/2024

  Chuyên gia Scrum - MSB DF - 1M449

  Location: Ha Noi Salary: 40 Tr - 50 Tr VND Expired Date: 04/11/2024

   

  Thanks for joining our Talent Network,

  By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

  Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.