Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Công tác Lưu trữ Hồ sơ Nhân sự

 • Nhận bàn giao hồ sơ tiếp nhận mới của các đơn vị khách hàng khác.
 • Theo dõi quá trình bổ sung hồ sơ còn thiếu theo quy định
 • Cập nhật Checklist, tạo bộ hồ sơ hoàn chỉnh, lưu tủ Hồ sơ.
 • Nhận và cập nhật các thông báo, quyết định và các giấy tờ liên quan vào Hồ sơ nhân sự, Checklist.
 • Quản lý và cung cấp Hồ sơ nhân sự cho các đơn vị liên quan (khi cần) theo đúng quy định.
 • Sắp xếp lại tủ hồ sơ định kỳ theo chỉ đạo

2. Công tác ký kết Hợp đồng lao động

 • Thực hiện hướng dẫn thủ tục, gửi/nhận Phiếu đề xuất ký tiếp Hợp đồng lao động cho NLĐ trước khi hết hạn Hợp đồng lao động theo quy định.
 • Soạn thảo và thực hiện các tác nghiệp liên quan đến việc ký kết Hợp đồng lao động với NLĐ.
 • Hỗ trợ cho NLĐ và các đơn vị các vấn đề liên quan đến công tác ký kết, gia hạn Hợp đồng lao động.

3. Công tác Onboard

 • Liên hệ với các đơn vị liên quan thực hiện công tác chuẩn bị tiếp nhận nhân viên mới (chuẩn bị tài sản, email, công cụ làm việc...).
 • Tiếp nhận, giới thiệu Người lao động với đơn vị trong ngày đầu tiên Người lao động đi làm đối với CBNV làm việc tại Hội sở chính.

4. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Job Requirement

 • Đã tốt nghiệp/hoặc sinh viên đang trong kỳ thực tập tốt nghiệp (ưu tiên ngành Quản trị nhân lực; Marketing & Truyền thông)
 • Có thể đi làm full-time từ T2 - T6 (không đáp ứng được điều kiện này thì mặc định không phù hợp)
 • Chăm chỉ và có thể cộng tác trong thời gian tối thiểu 3 tháng, lâu hơn sẽ có cơ hội "lên hạng"

QUYỀN LỢI

 • Tiếp cận và thực hành các phương pháp tuyển dụng hiện đại, các thức đa dạng.
 • Đào tạo và kèm cặp trực tiếp trong công việc thực tế
 • Có hỗ trợ lương

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Giám đốc Triển khai Đào tạo - TTL - 1S067

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/07/2022

CVC Hành chính - TNG Realty - 2U091

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 21/05/2022

Chuyên viên chính Dịch vụ Thanh toán lương và phúc lợi - TTL - 1S065

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 22/05/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.