Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Nhận hồ sơ thanh toán chi phí từ các phòng ban và văn thư. Nhập thông tin vào hệ thống KTservicedesk để theo dõi tiến độ thanh toán (SLA). Chuyển hồ sơ thanh toán cho Kế toán viên. 

2. Hỗ trợ tổ đóng chứng từ thực hiện đóng chứng từ kế toán.

3. Hỗ trợ Kế toán viên hạch toán ghi sổ kế toán.

4. Các công việc khác theo sự phân công của GĐ KTCTHN.

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Học vấn: Đang học hoặc đã tốt nghiệp Đại học các ngành Kế toán, Tài chính, Ngân hàng
 • Ngoại ngữ: Ưu tiên có khả năng sử dụng Tiếng Anh
 • Tin học: Ưu tiên có khả năng sử dụng tin học văn phòng

2. Kinh nghiệm: Chấp nhận ứng viên chưa có kinh nghiệm

3. Kiến thức:

- Kiến thức chung: Am hiểu lĩnh vực tài chính, kế toán, ngân hàng
- Kiến thức chuyên môn:

 • Có kiến thức về chuẩn mực kế toán
 • Có kiến thức về các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng - kế toán

4. Kỹ năng/Khả năng:

- Năng lực hành vi/Thái độ:

 • Tinh thần trách nhiệm
 • Liêm chính trong công việc

- Năng lực chung:

 • Khả năng giao tiếp và truyền thông
 • Khả năng tư duy logic
 • Khả năng sáng tạo và liên tục cải tiến

- Năng lực chuyên môn

 • Khả năng phân tích và định lượng
 • Khả năng giải quyết vấn đề

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

[SJ4] Nhân viên Kế toán mua hàng - Purchase Accountant Staff - SJ - 3C075

Location: Ha Noi, Lao Cai, Hau Giang Salary: Competitive Expired Date: 09/07/2022

Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng - Công ty TNS Holdings - 1N222

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

Đại diện Đơn vị kinh doanh Back-end - MSB DF - DXN - 1M272

Location: Ha Noi Salary: 25 Tr - 35 Tr VND Expired Date: 31/07/2022

Chuyên viên cao cấp Triển khai Back-end - MSB DF - DXN - 1M271

Location: Ha Noi Salary: 25 Tr - 35 Tr VND Expired Date: 31/07/2022

CVCC Tiền gửi - DA Core Banking - MSB Core Banking - DXN - 1I173

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

CVCC Kiểm soát sau định giá - QLRR - MSB - 1I172

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 31/07/2022

CVCC MKT Phân khúc khách hàng Chủ doanh nghiệp - MKT - MSB - 1Y387

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

Giám đốc Quản lý sản phẩm KHDN (LC/Bảo lãnh) - MSB DF - DXN - 1Y386

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

Giám đốc kỹ thuật - Engineering lead - MSB DF - DXK - 1Y385

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 31/07/2022

Chuyên viên chính Kế toán Chi tiêu Hà Nội - QLTC - MSB - 3B227

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 31/07/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.