Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Training & Development

Job Description

 • Hỗ trợ các công việc tạo nguồn tuyển dụng: Đăng tin tuyển dụng, Tìm kiếm hồ sơ,...
 • Hỗ trợ quản lý data ứng viên từ các nguồn kênh tuyển dụng
 • Hỗ trợ trong công tác tuyển dụng
 • Hỗ trợ các chiến dịch truyền thông tuyển dụng
 • Hỗ trợ các công việc khác trong phòng

Job Requirement

 • Có định hướng theo nghề Tuyển dụng
 • Đã tốt nghiệp/hoặc sinh viên đang trong kỳ thực tập tốt nghiệp (ưu tiên ngành Quản trị nhân lực; Marketing & Truyền thông)
 • Ưu tiên ứng viên có kỹ năng tin học văn phòng tốt
 • Có thể đi làm full-time từ T2 - T6
 • Chăm chỉ và có thể cộng tác trong thời gian tối thiểu 3 tháng, 

QUYỀN LỢI

 • Tiếp cận và thực hành các phương pháp tuyển dụng hiện đại, cách thức đa dạng.
 • Đào tạo và kèm cặp trực tiếp trong công việc thực tế, được xem xét lên vị trí chính thức
 • Có hỗ trợ lương và dấu cho các bạn sinh viên

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Trưởng bộ phận Tiếp nhận nhân sự và quản lý hồ sơ - TTL - 1S071

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 20/07/2022

Giám đốc Triển khai Đào tạo - TTL - 1S067

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/07/2022

Chuyên viên Quản trị Nhân sự - TTL - 1S078

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 20/08/2022

Chuyên viên cao cấp Phát triển năng lực - MSB DF - DXN - 1M260

Location: Ha Noi Salary: 30 Tr - 35 Tr VND Expired Date: 31/07/2022

Chuyên viên chính Tuyển dụng (Mảng công nghệ) - TTL - 1S072

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 21/07/2022

CTV Triển khai đào tạo - TTL - 1S074

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 09/07/2022

Chuyên viên cao cấp Phát triển năng lực - MSB DF - DXN - 1M234

Location: Ha Noi Salary: 30 Tr - 35 Tr VND Expired Date: 30/06/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.