Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Phụ trách kế toán tổng hợp tập trung của các Chi nhánh được giao phụ trách:

 • Gửi thông báo lỗi, tìm nguyên nhân lỗi phát sinh trên các báo cáo lỗi và các công cụ tìm lỗi của hệ thống
 • Phối hợp với các Bộ phận liên quan xử lý lỗi
 • Lập báo cáo tài chính định kỳ của Chi nhánh

2. Thực hiện đối soát số liệu hồ sơ các phân hệ nghiệp vụ với số liệu kế toán toàn hàng, tìm nguyên nhân và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh của các phân hệ: Phân hệ LN với số GL (bao gồm cả mua bán nợ), Phân hệ TSBĐ với số GL 

3. Soạn thảo các văn bản đối soát đối soát số liệu kế toán, sao kê chi tiết trong báo cáo quyết toán tài chính đối với các Chi nhánh được phân công

4. Phối hợp thực hiện các công tác báo cáo thống kê:

 • Phối hợp xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu tuân thủ đảm bảo thực hiện đúng quy định của MSB và Pháp luật
 • Phối hợp với các bộ phận có liên quan test hệ thống và tham gia ban hành quy trình/hướng dẫn sử dụng
 • Đầu mối giải quyết các vấn đề liên quan đến nghiệp vụ về thông tin báo cáo thống kê

5. Lập các báo cáo thống kê lấy số liệu trên Bảng cân đối Kế toán:

 • Lập và cung cấp báo cáo thống kê lấy số liệu trên Bảng cân đối Kế toán theo quy định của các Cơ quan quản lý Nhà nước
 • Đầu mối tổng hợp số liệu thống kê của các Phòng ban và gửi báo cáo theo quy định của Cơ quan quản lý Nhà nước 

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành Kế toán, Tài chính, Ngân hàng
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp cơ bản, tương đương TOEIC 450 điểm trở lên
 • Tin học: Thành thạo tin học Văn phòng và các phần mềm kế toán

2. Kinh nghiệm: Tối thiểu 02 - 03 năm kinh nghiệm Kế toán Ngân hàng, trong đó có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm Báo cáo thống kê Ngân hàng, Kế toán tổng hợp

3. Kiến thức:

- Kiến thức chung:

 • Am hiểu lĩnh vực ngân hàng: Am hiểu quy định của pháp luật trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng; Am hiểu quy trình, nghiệp vụ của ngân hàng
 • Am hiểu lĩnh vực ngành nghề đang cung cấp: Am hiểu quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh ngân hàng

- Kiến thức chuyên môn:

 • Am hiểu sản phẩm, dịch vụ của Đơn vị: Am hiểu về các sản phẩm, dịch vụ của MSB
 • Am hiểu quy trình, quy định: Am hiểu các quy trình chính sách nội bộ cũng như các quy định của Pháp luật
 • Am hiểu các chuẩn mực kế toán, kế toán ngân hàng

4. Kỹ năng/Khả năng:

- Năng lực hành vi/Thái độ:

 • Tinh thần trách nhiệm
 • Liêm chính trong công việc

- Năng lực chung:

 • Khả năng giao tiếp và truyền thông
 • Khả năng tư duy logic
 • Khả năng sáng tạo và liên tục cải tiến

- Năng lực quản lý/lãnh đạo: Khả năng lập kế hoạch và tổ chức

- Năng lực chuyên môn:

 • Khả năng giải quyết vấn đề
 • Khả năng quản lý quá trình triển khai công việc

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

[SJ4] Nhân viên Kế toán mua hàng - Purchase Accountant Staff - SJ - 3C075

Location: Ha Noi, Lao Cai, Hau Giang Salary: Competitive Expired Date: 09/07/2022

Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng - Công ty TNS Holdings - 1N222

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

Đại diện Đơn vị kinh doanh Back-end - MSB DF - DXN - 1M272

Location: Ha Noi Salary: 25 Tr - 35 Tr VND Expired Date: 31/07/2022

Chuyên viên cao cấp Triển khai Back-end - MSB DF - DXN - 1M271

Location: Ha Noi Salary: 25 Tr - 35 Tr VND Expired Date: 31/07/2022

CVCC Tiền gửi - DA Core Banking - MSB Core Banking - DXN - 1I173

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

CVCC Kiểm soát sau định giá - QLRR - MSB - 1I172

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 31/07/2022

CVCC MKT Phân khúc khách hàng Chủ doanh nghiệp - MKT - MSB - 1Y387

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

Giám đốc Quản lý sản phẩm KHDN (LC/Bảo lãnh) - MSB DF - DXN - 1Y386

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

Giám đốc kỹ thuật - Engineering lead - MSB DF - DXK - 1Y385

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 31/07/2022

CTV Kế toán Chi tiêu Hà Nội - QLTC - MSB - 3B228

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 31/07/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.