Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Cung cấp các hỗ trợ về dịch vụ CNTT đến trực tiếp những nơi có nhu cầu, đảm bảo rằng mọi yêu cầu được xử lý kịp thời đúng với cam kết về chất lượng dịch vụ, qua đó giúp cho hệ thống CNTT của khách hàng               
 • Xử lý các yêu cầu hỗ trợ người dùng sử dụng dịch vụ CNTT                                                         
 • Tư vấn cho người dùng sử dụng dịch vụ CNTT do Công ty cung cấp                                                                         
 • Xử lý các sự cố dịch vụ CNTT có mức độ ảnh hưởng đến cá nhân người dùng.                                                                     
 • Xây dựng, lập báo cáo công việc định kỳ theo quy định                                                                 
 • Tham mưu và tư vấn cho Lãnh đạo Trung tâm dịch vụ hỗ trợ cải tiến nâng cao chất lượng dịch vụ CNTT       
 • Các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo Trung tâm dịch vụ hỗ trợ      

Job Requirement

 • Trình độ: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên nghành: CNTT, Điện tử viễn thông.                                                                       
 • Tiếng Anh: trình độ B trở lên (nghe/nói/đọc/viết trung bình trở lên)    
 • Kinh nghiệm: Có thời gian làm việc từ 1 năm trở lên trong lĩnh vực hỗ trợ kỹ thuật về hạ tầng CNTT, trang thiết bị CNTT và phần mềm máy tính. Khuyến khích có các chứng chỉ nghề: CCNA, MCSA, ….       

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

CVC/CVCC Network/quản trị hệ thống - MSBIT BU - DXK - 1I215

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 15/12/2022

[DI3] Senior Frontend Developer - MSB - DXD - 1Y442

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 13/01/2023

[DI3] Senior Frontend Developer (Angular) - MSB IT BU - DXD - 1Y437

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 13/01/2023

Trường nhóm dịch vụ hỗ trợ (Miền Nam) - TEC - 3H011

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 07/12/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.