Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Thực hiện xử lý lệnh chuyển tiền trên các kênh thanh toán quốc tế

 • Tiếp nhận điện chuyển tiền từ các Đơn vị nghiệp vụ; Xử lý lệnh đi trên SWIFT Editor hoặc các phần mềm ứng dụng khác
 • Xử lý lệnh thanh toán đến trên SWIFT Editor và các phần mềm ứng dụng khác theo quy trình nghiệp vụ của từng kênh thanh toán
 • Tiếp nhận séc nhờ thu, séc du lịch quốc tế từ các Đơn vị và thực hiện giao dịch nhờ thu với NHNN theo mô tả trong quy trình nghiệp vụ xử lý séc nhờ thu nước ngoài
 • Thực hiện hạch toán kế toán các giao dịch liên quan đến nghiệp vụ chuyển tiền quốc tế, séc quốc tế trong phạm vi công việc được phân công
 • Chấm và đối chiếu số liệu qua hệ thống phát sinh hàng ngày và các báo cáo liên quan đến các mảng nghiệp vụ séc quốc tế và Chuyển tiền quốc tế theo quy trình nghiệp vụ của từng kênh thanh toán
 • Hoàn thiện và thực hiện lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định

2.Thực hiện các công việc khác liên quan đến nghiệp vụ thanh toán quốc tế

 • Thực hiện xử lý các tra soát, khiếu nại liên quan đến giao dịch chuyển tiền nước ngoài, séc nước ngoài.
 • Hỗ trợ, tư vấn, giải đáp thắc mắc liên quan đến nghiệp vụ thanh toán quốc tế theo yêu cầu từ các Đơn vị
 • Lập báo cáo và cung cấp số liệu liên quan đến nghiệp vụ thanh toán quốc tế theo yêu cầu từ các bên
 • Tham gia xây dựng quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ thanh toán quốc tế và triển khai sản phẩm dịch vụ thanh toán mới
 • Tham gia các Dự án của TTTT theo yêu cầu

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của GĐ TTTT và Tổ trưởng.

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành Ngoại thương, Kế toán, Tài chính, Ngân hàng.
 • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
 • Tiếng Anh: Trình độ C

2. Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm là 1 lợi thế, hoặc sinh viên mới tốt nghiệp ra trường các ngành Tài chính Ngân hàng, Xuất nhập khẩu

3. Kiến thức:

 • Am hiểu về thông lệ thanh toán quốc tế;
 • Am hiểu về hệ thống thanh toán và kênh thanh toán quốc tế;
 • Am hiểu các quy định, quy trình và chế độ hạch toán kế toán  liên quan đến hoạt động thanh toán quốc tế.

4. Năng lực (Kĩ năng/Khả năng):

 • Khả năng phân tích, tổng hợp tốt; xử lý tình huống nhanh
 • Khả năng làm việc với cường độ công việc cao, chịu được áp lực công việc
 • Khả năng làm việc theo nhóm,
 • Ký năng giao tiếp, thuyết phục tốt.

5. Các yêu cầu khác:

 • Tinh thần trách nhiệm cao, thích nghi môi trường tốt và  gắn bó lâu dài với tổ chức;
 • Tuân thủ tuyệt đối các quy định và kỷ luật tốt.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Giám đốc Phê duyệt tín dụng bán lẻ cấp 1 thế chấp - QLRR - MSB - 3B348

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 22/04/2023

CVCC Quản lý danh mục tín dụng - QLRR - MSB - 3B347

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 22/04/2023

Chuyên gia/Chuyên gia cao cấp Thiết kế Chiến lược - MSB DF - DXN - 1M379

Location: Ha Noi Salary: 30 Tr - 60 Tr VND Expired Date: 07/05/2023

GĐ Phê duyệt tín dụng KH Doanh nghiệp (SME) - QLRR - MSB - 1I238

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 21/04/2023

Chuyên viên chính Quản trị văn hóa - Chức năng Quản trị văn hóa - BVH - MSB - 1F241

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 20/04/2023

Chuyên viên cao cấp Phát triển năng lực - Phòng Phát triển văn hóa - BVH - MSB - 1F240

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 20/04/2023

Chuyên gia Phát triển năng lực – Phòng Phát triển văn hóa - BVH - MSB - 1F239

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 20/04/2023

MSB- Trưởng nhóm kinh doanh bảo hiểm - RB - MSB - 2Y045

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 20/04/2023

CVCC/GĐ Phát triển KH Ngoại tệ và Phái sinh - FI - MSB - 1I236

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 19/04/2023

GĐ Thẩm định KH Doanh nghiệp Lớn - QLRR - MSB - 1I235

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 19/04/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.