Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Hỗ trợ thực hiện những yêu cầu sử dụng dịch vụ, mua sắm hàng hóa/ bảo  hành của những nhà thầu có hợp đồng nguyên tắc hoặc các NCC trên thị trường có hiệu quả cho công việc.

 • Quản lý dữ liệu  các hợp đồng nguyên tắc/ hợp đồng thi công xây dựng của MSB trong những dịch vụ liên quan.

2. Tìm kiếm, lập danh sách và liên hệ đối tác và phối hợp với các bộ phận liên quan giám sát việc cung ứng, gia công vật tư, sửa chữa tài sản, máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ, VPP, vật tư Ngân hàng, lễ tân khánh tiết phục vụ các hoạt động của ĐVKD.

 • Khảo sát, lựa chọn nhà thầu trên cơ sở cập nhật giá cả thị trường để thiết lập mạng lưới đối tác cho toàn hạng mục thực hiện theo quy trình, quy định MSB khi nhận được yêu cầu hỗ trợ từ ĐVKD;
 • Theo dõi, khảo sát chất lượng công việc sau khi xử lý yêu cầu và lập báo cáo đánh giá đối tác hàng tháng cũng như các báo cáo khác liên quan theo yêu cầu.

3. Phối hợp và hướng dẫn các phòng ban/bộ phận liên quan thực hiện theo quy trình tác nghiệp:

 • Soạn thảo, theo dõi thực thi các hợp đồng  dịch vụ liên quan;
 • Lập hồ sơ, chứng từ thanh quyết toán các vụ việc liên quan và chuyển bộ phận thanh toán.

4. Nhiệm vụ khác:

 • Đề xuất sáng kiến nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc của bộ phận Quản lý nhà thầu nói riêng và Phòng DVHT nói chung

Job Requirement

 1. Trình độ:

 • Tốt nghiệp Đại học / Cao đẳng chuyên ngành hành chính, lao động, văn hóa, luật, QTKD.
 • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng;

2. Kinh nghiệm:

 • Có kinh nghiệm về công tác hành chính/văn phòng tối thiểu 01 năm
 • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng;

3. Kiến thức:

 • Văn thư, lưu trữ, quản trị văn phòng

4. Năng lực (Kĩ năng/Khả năng):

 • Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian;
 • Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và  giám sát;
 • Khả năng  lập báo cáo, soạn thảo hợp đồng;
 • Trung thực, cẩn thận, nhiệt tình, cầu tiến; có trách nhiệm cao với công việc;

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên gia quản trị tinh gọn - KCL - MSB - 1Y414

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 10/09/2022

CVCC Kiểm thử - MSB DF - DXK - 1Y413

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/09/2022

CVCC Tư vấn giải pháp nghiệp vụ - MSB DF - DXN - 1Y403

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/09/2022

[DI3] Senior Tester (Automation/Manual) - MSB - DXK - 1Y410

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 09/09/2022

[DI3] Senior Data Engineer - MSB - DXA - 1Y408

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 09/09/2022

[DI3] Senior Java Developer - MSB - DXD - 1Y405

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 09/09/2022

[DI3] Senior Mobile App Developer (Flutter) - MSB - DXD - 1Y412

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/09/2022

[DI3] Senior Frontend Developer (Reactjs, Javascript) - MSB - DXD - 1Y409

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/09/2022

[DI3] Senior Data Scientist - MSB - DXA - 1Y407

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/09/2022

[DI3] Senior CloudOps (AWS) - MSB - DXK - 1Y406

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/09/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.