Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Thực hiện các hợp đồng mua sắm đầu tư của tất cả các loại hình mua sắm của MSB, đảm bảo chất lượng dịch vụ, tiến độ và chi phí hợp lý, đạt hiệu quả cao nhất bao gồm nhưng không giới hạn các nhiệm vụ:

 • Tham gia soạn thảo các hợp đồng mua sắm đầu tư của tất cả các loại hình mua sắm của MSB đảm bảo đúng chủng loại hàng hóa, đơn giá đã được Giám đốc trung tâm phê duyệt;
 • Giám sát việc giao nhận hàng hóa giữa nhà cung cấp và đơn vị sử dụng hàng hóa.
 • Làm thủ tục hồ sơ tạm ứng, thanh toán cho nhà cung cấp

2. Quản lý danh mục hợp đồng và danh sách các nhà cung cấp 

3. Tuân thủ nghiêm túc các văn bản, quy định, quy trình của MSB. Tham gia xây dựng và chỉnh sửa các chính sách, quy chế, quy trình và các văn bản liên quan đến công tác mua sắm thẩm định Công nghệ thông tin cho MSB.

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, tài chính chế toán, kính tế, học việc tài chính
 • Tin học văn phòng: Thành thạo tin học văn phòng

2. Kinh nghiệm:

 • Kinh nghiệm chuyên môn tối thiểu: 2 năm trong lĩnh vực Thẩm định đầu tư và mua sắm, quyết toán dự án công trình, tài chính kế toán

3. Kiến thức:

-  Kiến thức chung: 

 • Am hiểu tổ chức: Nắm rõ mô hình hoạt động và hoạt động mua sắm đầu tư 
 • Am hiểu về lĩnh vực ngành/nghề đang cung cấp: Nắm rõ các hoạt động đầu tư mua sắm, hiểu biết về Luật thương mại, luật kinh kế, Luật đấu thầu,Luật xây dựng…

-  Kiến thức chuyên môn: 

 • Am hiểu về sản phẩm dịch vụ: Am hiểu rõ kiến thức về công tác mua sắm đầu tư : Đấu thầu mua sắm, thẩm định giá, quản lý dự án
 • Am hiểu về chính sách thuế, chế độ kế toán, quản lý và phân loại tài sản theo quy định của pháp luật

4. Kỹ năng/Khả năng

- Năng lực hành vi/Thái độ:

 • Tinh thần trách nhiệm
 • Khả năng chủ động trong công việc
 • Liêm chính trong công việc

- Năng lực chung: 

 • Khả năng làm việc hiệu quả trong sự thay đổi
 • Khả năng xây dựng các mối quan hệ
 • Khả năng làm việc theo nhóm/tổ chức

- Năng lực quản lý/lãnh đạo: 

 • Khả năng đánh giá vấn đề
 • Khả năng giải quyết vấn đề

- Năng lực chuyên môn: 

 • Khả năng Nắm bắt thông tin và điều tra dự báo thị trường

5. Các yêu cầu khác

 • Khả năng chịu áp lực cao trong công việc

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

CVCC Phân khúc Khách hàng Thu nhập từ lương - RB - MSB - 1B111

Location: Ha Noi Salary: 18 Tr - 25 Tr VND Expired Date: 30/06/2022

[DI2] Senior Mobile App Developer (Flutter / React Native) - MSB IT BU - DXD - 1Y375

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

[DI2] Business Analyst (Agile) - MSB IT BU - DXN - 1Y374

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: 1,000 - 2,500 USD Expired Date: 30/06/2022

[DI2] Senior Java Developer (Ee, Spring, Hibernate) - MSB IT BU - DXD - 1Y373

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: 1,000 - 2,500 USD Expired Date: 30/06/2022

Giám đốc Phát triển dự án - TNH - 2R078

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

Chuyên viên chính Quản lý đầu tư - TNH - 2R077

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

Chuyên viên cao cấp Quản trị hệ thống Unix và tủ đĩa - MSBIT BU - DXK - 1F199

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

Giám đốc Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Nhà nước - SOE - MSB - 1M231

Location: Ha Noi Salary: 25 Tr - 35 Tr VND Expired Date: 30/06/2022

CVCC Ứng dụng vệ tinh thẻ - MSB Core Banking - DXN - 1I165

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

CVC Ứng dụng vệ tinh khác - MSB Core Banking - DXN - 1I164

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.